-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
HOMEMIN VÄG
av Ahmed Ben Bella

ZIP

 

INTRODUKTION

Denna bok är en självbiografisk intervju med den legendariske ledaren Ahmed Ben Bella. Ben Bellas liv är inget privat. Det är ett liv i revolution eller revolution i livet. Hos honom är politiken oförgängligt knuten till etiken, handlingen ständigt förankrad vid den omtanke som säger: "svik aldrig sanningen, var i varje ögonblick, medveten om det pris du får betala för sanningen". Om detta vittnar denne mans liv. En stor frihetskämpe från detta sekel, med kompanjober som Nasser och Guevara. Genom trohet till etiken i politiken, vilken har funnits hos honom under hela hans politiska liv, och som idag har mognat till en viss "politisk visdom", ger oss Ben Bella, mer än någon annan förgrundsgestalt i vår epok, en inblick i den kamp, för friheten och rättvisan, som detta sekels stora revolutionärer fört för en bättre värld värd att leva i. Ben Bellas eviga målsättning har alltid varit att uppnå en politisk och ekonomisk demokrati, chouran. Ett ideal och en etik som befäster sin existens och som villkorslöst syftar till den möjliga utopin att förverkliga en för människan mera värdig värld och liv.

Ben Bellas stora och eviga budskap är en uppmaning till alla muslimer att på nytt öppna dörren för den islamiska ijtihad som låter människorna, med sunt förnuft, själva utöva tolkningen av Koranen efter de konkreta och aktuella problemen.

Ärlig, frispråkig, rakt på sak talar han här om viktiga och avgörande frågor. Han talar på ett nytt sätt om bl a Islam. Han återger den dess sanna antropologiska proportioner beträffande kultur, civilisation och gemensam livskraft.

Denna dialog utgör ett viktigt bidrag för att bl a skapa klarhet i de olika idag rådandebegrepp som förekommer i dagens offentliga politiska debatt t ex om den ekonomiska världsordningen, om kapitalismen, kommunismen, Islam och de politiska och ekonomiska frågorna. En del av vår världs nuvarande kris är just begreppsförvirring.

Kultur Förlag

Denna bok kom ut på arabiska under titeln: "Ahmed Ben Bella, Hadith Maarifi Shamel" hos bokförlaget "Dar Al Wahda", i Beirut, 1985. Denna bok har även kommit ut på franska under titeln: "ITINERAIRE" hos : "Editions Alternatives/El Badil", Paris, 1987 - SVENSK ÖVERSÄTTNING: av Ahmed Rami och Marie-Louise Wadenberg - Kultur Förlag, Stockholm 1989 - ISBN 91 971094-3-6 - Kultur Förlag, Box 316, 101 26 Sthlm 1. Tel 0708121240. - Pg489 90 42-8 - Boken beställs genom bokhandeln eller genom att sätta in 100 kr på ovan Pg

M
MIN VÄG
av Ahmed Ben Bella
INDEX


VARFÖR BEHÖVS EN ISLAMISK REVOLUTION?


Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami.
ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

 


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP

AHMED
berber-
pojken
Barnbok
av
Ahmed Rami


Ahmed
berberpojken
(Barnbok)
Av A. Rami
ZIP

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME