програма на НСГРП, 24.02.1920 г.

Програмата на НСГРП се състои от 25 точки и е създадена от Адолф Хитлер и

Антон Дрекслер.Публично е представена на 24.02.1920г.

 

 

1. Обединяване на всички германци във Велика Германия. !

2. Отхвърляне на Версайския договор и утвърждаване правото на Германия да

определя отношенията си с други народи.

3.  Искане на допълнителни територии за осигуряване на храни и за уреждане въпроса с пренаселеността на Германия (жизнено простраство, Lebensraum).

4. Гражданството да се определя от расата; никой евреин да не бъде гражданин на Германия.

5. "Негерманците" в Германия да бъдат само "гости" и да са обект на съответни закони.

6.  Служебни постове да не се раздават по "политическа семейственост", а в зависимост от качествата и квалификацията.

7.  Прехраната на гражданите да е първостепенно задължение на държавата. В случай че държавните ресурси се пренатоварят, хората, които не са германски граждани да бъдат изключени от държавните привилегии.

8.  Да се прекрати имиграцията на "негерманци".

9.  Равни права и задължения за всички граждани.

10.  Всеки гражданин да работи за общото благо.

11.  Всички нетрудови доходи да бъдат конфискувани.

12.  Всички печалби от войната да бъдат конфискувани.

13.  Всички големи тръстове да бъдат национализирани.

14.  Разпределяне на печалбите във всички по-големи икономически предприятия.

15.  Достатъчна осигуровка за старини.

16. Дребните производители и търговци да се подкрепят и да им се предоставят големи магазини.

17.  Реформа в собствеността върху земите и край на спекулациите със земи.

18.  Безмилостно преследване на тежките престъпления и смърт за спекулантите.

19.  Материалистичното Римско право да се замести с Германско право.

20.  Дълбоки преобразувания в националната образователна система.

21.  Държавата да подпомага майчинството и да стимулира развитието на младежта.

22.  Премахване на платената професионална армия и създаване на национална армия.

23.  Вестниците да станат германска собственост; да не се позволява на негерманци да работят в тях.

24. Свобода на вероизповеданията с изключение на религии, които застрашават германската раса; партията не се обвързва изключително с едно вероизповедание, но да се бори срещу еврейския материализъм.

25.  Силна централна власт за осъществяване на ефективно законодателство.