French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian


 

Till: politiker, press, radio och TV, m.fl.

 

På 55-årsdagen av befrielsen av Auschwitz, den 27 januari år 2000 planeras en stor sammandragning i Stockholm av internationella toppolitiker, förintelseforskare m.fl. Stockholms Internationella Forum om Förintelsen.

"En deklaration från konferensen kommer att förberedas och få formen av ett framåtsyftande budskap om tolerans som lärdom av Förintelsen. Deklarationen avses även innehålla bl.a. åtaganden om minnesdagar."
(källa: Levande historia)
- slut citat -

Den svenska regeringen anser följaktligen att vi ska ha minnesdagar för nazisternas judeutrotning. Däremot finns inget intresse för de händelser under andra världskriget som drabbade våra "grannländer", Vinterkriget - Sovjets övergrepp på Finland, Tysklands ockupation av Norge och Danmark, Sovjets ockupation av de baltiska staterna m.fl. Inget av detta intresserar den svenska regeringen år 2000, denna likgiltighet är synnerligen anmärkningsvärd.

Konferensen om Förintelsen kommer att hållas på Norra Latin i Stockholm tiden den 25 - 28 januari 2000.

"Samtidigt" hålls i Stockholm tiden den 25 - 28 januari 2000 den judiska världskongressen med 100 delegater från ett 50-tal judiska församlingar från hela världen.
(enl. Aftonbladet )

Ledande personer - statsmän m.fl. - från den s.k. Bilderberggruppen "påstås" då vara närvarande i Stockholm.

Andra "påståenden" är att journalister från den svenska kvällspressen tryckt och spridit en 15-sidig skrift i A 4 - format med rubriken "Bonnier - Makten och det judiska arvet". Ett avtryck från tidningen Nordlands "bilaga'' till Nordland nr. 7-8 1996.

Har tidningen Nordlands red. gett sitt medgivande till kvällspressens journalister till avtryck och spridning av denna bilaga ?

Till denna bilaga har kvällspressens journalister bifogat en artikel ur Svenska Dagbladet den 22 december 1999 med rubriken:

"Bonnier köper tyska Verlag", Bonnier köper det tyska affärsförlaget Verlag Hoppenstedt & Co i Darmstadt, som är det ledande affärsförlaget i Tyskland, skriver Bonnier i ett pressmeddelande.
( TT )

Samma kvällspressen-journalister "påstås" vara de som "tipsat" om följande artiklar som medfört uppenbara "svårigheter" för den svenska regeringen år 2000.

Den tyska dagstidningen Frankfurter Allgemene Zeitung hade två stora artiklar införda den 2 december 1999 avslutningsvis sägs i den ena artikeln följande:

"Die Situation in Schweden ist absurd: Millionen Kronen hat die Regierung ausgegeben, um eine Informationsschrift zum Holocaust in siebenhunderttausend Exemplaren zu vertreiben. Glechzeitig ist man nicht in der Lage, den gegenwärtigen Nationalsozialismus zu erkennen und zu bekämpfen."
- slut citat -

"Citationen i Sverige är absurd: Regeringen har gett ut miljoner kronor för att distribuera 700 000 exemplar av en informationsskrift om förintelsen. Samtidigt saknar man förmåga att känna igen och bekämpa den nuvarande nationalsocialismen."

Vad syftade dessa kvällspressen-journalister med spridningen av dessa - sanna eller osanna - "informationer" som knappast kan vara till judarnas fördel?

De två mycket stora tidningarna NEXUS samt DER SPIEGEL, två tidningar med spridning över hela världen, de har haft följande artiklar införda beträffande den "påstådda" sprängningen av Estonia.

DER SPIEGEL nr. 51 / 1999. nr. 52/1999. samt 1 / 2000.

NEXUS nr. 2 / 1999. nr. 3 / 1999. samt nr. 5 / 1999.

Regeringens "dementi", eller "bekräftelse", vad avser det i artiklarna sagda "förväntar" sig nu "läsarna" av dessa artiklar.

Ett annat problem - bland de allt fler problem som den socialdemokratiska regeringen plågas av nu i begynnelsen av år 2000 är bl.a.:

I tidningen METRO den 13 december 1999 sägs under rubriken:
"SSU - samarbete med extremister."
följande:

Malmö. SSU-Malmö har i två år samarbetat med vänsterextremistiska grupper som bevakas av SÄPO. En av grupperna, "Autonoma motstånd" har i flygblad uppmanat bland annat till att bränna polisbilar, sabotera politiska byggnader och fuska med bidrag, uppger tidningen Arbetet.

Autonomt motstånd ingår i ett nätverk av vänsterextremistiska grupper. Enligt SÄPO utgör grupperna ett potentiellt hot mot rikets inre säkerhet och enskilda individer. ( FLT )
- slut citat -

Med liknande "hotelser" mot demokratin uttalade Rättvisepartiet Socialisternas ledare Elin Gauffin i Aftonbladet 28 november - 97 alltså för nu drygt 2 år sedan.

Rättvisepartiet - Socialisterna med dess samarbetspartners:
"Elevkampanjen" som har ett omfattande, aktivt arbete på skolor, på skoltid, i av skolan upplåtna lokaler, och med lärare och rektors godkännande.

Det Elevkampanjen som vid ett möte den 29 november 1998 på Brygghuset på Norrtullsgatan i Stockholm, "avslöjade" - och via en dold bandspelare av en då närvarande politisk motståndare bandats varefter bandet därefter cirkulerat i olika politiska kretsar på detta band avslöjas de "metoder" som de använt i valrörelsen 1998 bl.a. hur motståndares valsedlar avlägsnades från postkontor och vallokaler, affischer revs ner, vilka olika mötesstörningar som förekom riktade mot bl.a. Det Nya Partiet (d) m.fl. partier.

SSUs samarbete med "vänsterextremistiska" grupper, samt SSUs olika "arbetsmetoder" är inte på något sätt nytt. SSU förfalskade Kd-affischer: enligt SvD 7 och 8 sept. 1994. enl. DN 8 sept.-94. Förfalskade M-affischer: Aftonbladet 9 maj-98.
DN 10 maj-98

Det ovan sagda torde inte intressera den alltid gentemot vänstern passiva och likgiltiga borgerliga s.k. "oppositionen."

 JK -
Justitiekanslern eller judeknslern?
Av Ahmed Rami


UD:s "hemliga" dokument
om Ahmed Rami ?


Motoriserad feodalism!
Av Ahmed Rami

Frikänn Ahmed Rami!
Folket i Bild


TV:s juden Hirschfeldts
JK-anmälan mot Radio Islam!


Lyssna på brev till Radio Islam
Om Arne Ruth och om kulturockupationen som drabbat Sverige.Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME