Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Andreas van Reis ättlingar

 

Adliga ätterna Ehrengranat och Bonde.

 

Bland de till Marstrands frihamn inflyttade judarna var en viss Andreas van Reis, vars ättlingar skrivit sig von Reis och falskeligen utgivit sig för att vara »ointroducerad adel». Då efter porto-franco-inrättningens upphörande 1794 judarna nödgades lämna Marstrand, fick Reis dispens och kvarstannade som tobakshandlare. Judiske vävaren Aron »von» Reis hade med en judinna Marcus dottern Jakobina Elisabet, som 1857 giftes med dåvarande sjömannen, sedermera stationsinspektoren i Uppsala herr Ehrengranat n:r 1925, som hon skänkte en halvjudisk son. Denne utvandrade till Nordamerika. Ätten n:r 1925 räknar sina anor från Per Benktsson, pastor i Veckholm, vilkens

(89)

sonsons sonson Aron Aronsson Leuchovius tjänade sig upp från gemen hantlangare till kapten och som sådan fick adelskap 1751. Han tog namnet »Ehrengranat».

En ofrälse judinna Gertrude »von» Reis (vars mor var en galzisk judinna Krakau), äktade 1927 greve Ulf Kristersson Bonde av Björnö n:r 41, handelsbokhållare i Paris. Enligt en i riddarhuset befintlig genealogi anser sig ätten härstamma från hedenhös (800-talet) och börjar antavlan med en Tord Bonde »princeps Gothorum» i slutet av 1000-talet. Bland dennes descendenter har falskeligen upptagits hela det Erikska kungahuset med Erik den Hellge i teten. Vår moderna historieforskning har betydligt omskurlt denna vackra dikt, och det har konstaterats att man har att göra med en småländsk eller östgötisk bondesläkt, vilket ju vem som helst kunde vara stolt över. Dess förste kända stamfader var bonden Erngisle Pettersson i Kedjenäs, Älghults socken, antecknad som vanlig väpnare i fjortonde seklets mitt. Ingen av sönerna kom högre på rangskalan, men det länder dem till heder, att de på folkungarnas sida slogos mot de mecklenburgska inkräktarna. Äldste sonen antog namnet. Puke (= »djävulen»), de övriga Bonde.

Först Jöns Tordsson Bonde fick 1561 riddartitel. En hans sonson Karl Fillpsson fick i egenskap av landshövding titeln »friherre till Laihela» i Finland,. och en dennes sonson erhöll såsom svensk

(90)

hovrättspresident i Dorpat titeln »greve till Björnö» i Frötuna socken. Det är en den sistnänindes ättling i sjätte led, som trott sig giva ny glans åt det gamla östgötiska Bondenamnet genom en allians med den falska adliga judesläkten »von» Reis.

Beträffande namniet Reis och släktens pretentioner på att härstamma från en judisk nasse (= furste) hänvisas till semitiska adelskalendern Semi-Gotha 1913, sid. 213.

Falska adelsätten »von» Reis har icke ens lyckats bli upptagen i Tersmedens, Gerbers eller Klebergs privata adelskalendrar, som eljes innehålla så många vackra sagor. En av dessa genealoger har ju dekreterat, att prepositionerna » » »von» och »de» (= från) äro bevis på adelskap! Olán har däremot fullt korrekt i sin bok om »Judarna på svensk mark» bekräftat, att judarna brukade taga namn efter sin födelseort, t. ex. »von Aken» (= från Aachen), »von Berlin», »von Halle», »de Lemos» o. s. v.

I vilket fall som helst återfinnes nu judenamnet Reis i den grevliga ätten Bondes och den adlia ätten Ehrengranats riddarhusgenealogier.


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME