Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

 

ätterna Hedin och von Hedenberg.

 

Enligt den bekante judeledaren Aaron Isaacs memoarer hade talmudstuderanden Abraham David Brody allas Brode begått en stöld hos en trosfrände i Biltzow och därefter rymt till Sverige, där han 1770 slog sig ned i Malmö. Här anmälde

(116)

han för den tyske prästen sin önskan att bli döpt. Prästen mottog honom i sitt hus, för vilket juden visade sin tacksamhet genom att lägra prästens systerdotter. Prästen, som dog snart därefter, ansågs mycket rik, men vid bouppteckningen fanns inga pengar. Juden Brody, som numera kallade sig Berlin, gifte sig emellertid med den förförda, köpte ett hus och förde ett dyrbart krogliv, utan att göra några inkomstbringande affärer. Ofta var han drucken dag efter dag, och råkade då i krakel och slagsmål med alla människor, fast han lät pengarna rulla. Att Brody-Berlin stulit prästens rikedomar antydde han för Aaron Isaac, sägande: »Das Geld ist mir nicht sauer geworden.» Rikedomen gick emellertid lika fort som den kommit, och Brody-Berlin måste se sig om efter en ny inkomstkälla. Han slog sig då på en inbringande sädeshandel.

Aron Isak, som en tid logerade tillsammans med Brody-Berlin i Stockholm, nämner att B. var en mycket liderlig sälle, som brukade uppföra sig på det gemenaste vis mot sina rumsvärdinnor. Även mot judar visade han sig vara en förrädare. Vid ett tillfälle blev han grundligt örfilad av Stockholms överståthållare, som därpå lät kasta honom utför trapporna.

Brody-Berlins son Johan Ludvig Berlin blev kronofogde och var fader åt kyrkoherden Kristian Berlin i Balkåkra. Dennes dotter Anna blev moder åt Sven Hedin n:r 2344, den världsbekante asia-

(117)

tiske resenären, vilken 1902 fick svenskt adelskap. Allmogesläkten härstammar från Närke-drängen Lars Persson, som efter byn Hidingsta i Norrby,19 socken kallade sig Hedin.

Isabella Berlin giftes 1895 med landskamreraren Esaias Centerwall i Göteborg, vilken tillhör en från den Lundensiske konsistorlevaktmästaren Johan Centerwall från Skara härkommen släkt, som uppger sig hava med namnet Croy invandrat från Belgien. Wilhelm Centerwall blev artilleriofficer, och systern Elsa äktades av lektorn Ursing i Landskrona.

Dagmar Berlin har fyra barn med anatomiprofessorn Ivar Broman i Lund, vilken är son av en skånsk skräddare och handlande i Östraby.

En Berlinättling var genom sin moder även vicehäradshövdingen Axel Cronholm, innehavare av Jönköpings jurldiska byrå. Av hans barn är Folke Cronholm f. d. generalkonsul, och Dagmar Cronbolm blev gift med ofrälse auditören Angur von Hedenberg (n:r 2245), själv en ättling, av Musköjuden Levin. Auditörens stamfader Olof Olsson var gruvarbetare i Hedemora, efter vilken ort den liknämnda sonen kallade sig Hedenberg, då han blev bryggardräng i Stockholm. Bryggaren blev far åt livläkaren Anders Hedenberg, som med judinnan Levin hade en son, vilken i egenskap av major 1816 fick adelskap i primogenitur. Judemestisen Greta von Hedenberg är gift med docenten Stenberg, överläkare vid Långbro sinnessjukhus.

(118)

I Stockholms riddarhus resprenteras Judesläkten Brody-Berlin således av adliga ätten Hedin och eventuellt av von Hedenberg.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME