Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden David Hirsch's ättlingar

 

Adelsätten Pauli och en falsk furst Hirsch.

 

Från Mecklenburg-Strelitz invandrade judiske hantverksgesällen David Hirsch till Stockholm, där han dog 1811 som spännmakare. Med en judinna Levin hade han sönerna Hirsch, Meyer och Isaac Davidson H. En den mellerstes sonson, krögaren Meyer ben-Jakob Hirsch hade bland andra barn dottern Ellen, som blev hustru åt ofrälse direktören Oskar Svartling i Stockholm, och Ida, hustru åt ofrälse järnhandlaren Axel Lindström i Växiö.

Krögaren Hirschs broder, handlanden David Leopold H. hade bl. a. barn en dotter, som giftes med ofrälse jägmästaren oeh Vasariddaren Öjermark.

Den invandrade spännmakaren Hirschs tredje son Isaac hade med judinnan Lazarus sönerna Simon, David, Abram och Adolf. Av dessa blev Simon ben-Isaac Hirsch handlande och hade med en judinna Suber fem barn. Sonen Moritz H. blev skräddare (»Engelska» skrädderietablissementet) i Stock-

(119)

holm och fader till ingenjören Frank H. och direktören Erik H. i IndustrIcentralen. Dennes dotter Greta äktades av Allehanda-redaktören Erik Västberg från Bollnäs. Oskar ben-Simon H. var direktör i Bockholms-Sätra A.-B., styrelseledamot i Skandinaviska Kredit A.-B., föreståndare för Mosaiska församlingen, utskottsmedlem av Patriotiska sällskapet, Vasakommendör, Nordstjärnerlddare m. m. Sonen Axel är sekreterare i Svenska fattigvårsförbundet.

Abram ben-lsaac Hirsch blev musikförläggare och hade med en judinna Meyerson bl. a. barn Otto, Nordstjärneriddare och direktör i »Nordiska» bokhandeln, samt Hanna, vilken som artist äktade målaren Georg Pauli n:r 96. Enligt egen uppgift skall denna ätt utvandrat från Italien till Kärnten, där den först kände stamfadern var marktrichter i Malborghet. Dennes till Sverige invandrade sonsonson Zakarias Pauli tjänade sig upp till ryttmästare och fick som sådan svenskt adelskap 1625.

Av målaren Paulis haIvjudiska barn är Torsten byråingenjör i generaltullstyrelsen, Göran är arkitekt i Jönköping och Ruth är änka efter ofrälse bokförläggaren Torsten Wahlström i Stockholm.

Adolf ben-Isaac Hirsch var målare. Av hans söner med en judinna Lewysohn blev en aktör.

Förutom ovannämnda avkomma av hantverksgesällen David Hirsch från Mecklenburg-Strelitz har Sverige hyst flera andra judiska gäster med samma namn. Hirsch, på hebreiska Zwi = hjort-

(120)

ko, var kännemärke för Naftali stam och användes först såsom förnamn, sedan som släktnamn.

Den bekante stockholmsjobbaren Isak Hirsch (fader till Vasakommendören och börsjobbaren Kyhlberger, gift med en grevinna Taube n:r 112), uppgavs på sin tid i en Dagens Nyhetershistoria ha köpt en rysk egendom, varmed följde rysk furstetitel. Visserligen var Rysslands furstar ofta av underligt slag och deras antal legio, men så långt som till en furst Hirsch sträckte man sig dock ej. Överhuvud följde ryska titlar icke med några egendomar. Det var alltså en typisk Dagens Nyhetershistorin.

Härmed skall ej vara sagt att ingen Hirsch blivit adlad. Tvärtom finner man flera baroner Hirsch å sid. 303-6 och flera adlade Hirsch i sid. 667-71 i Semi-Gotha 1913. Dessa distanseras dock av den svenske Telegrambyrådirektören och Vasariddaren Helge ben-Julius Hirsch, som fått titel av Serafimerordens kanslist. Det torde vara en av de platser i Sverige, på vilka man minst av allt väntat att finna en jude.

På tal om ordensriddare bör väl också nämnas, att den 1776 från Biltzow i Mecklenburg till Stockholm invandrade krämaren Gumpert Hirsch var den förste jude som invalts i Orden Par Bricol. Han var Bellmans personlige vän och uppges ha varit den förste till Sverige inkomne »Kohanim Zedek» = ättling av Moses broder, översteprästen Aron. Man undrar blott, vilken genealog som fun-

(121)

nit alla de nödiga födelseattesterna alltifrån Arons dagar!

I adelskalendern »Semi-Allianzen» återfinnas följande tyska och ungerska adelsätter, beblandade med Hirseh'ar: baron Braud zu Neidstein; baron von Feury auf Hilling; Hervay von Kircheberg; baron Nikolics de Rudna; baron Duka de Kadar; greve zu Hardegg; von Remitz; von der Reuth; baron von Pletzger; von Klar; baron von Pach zu Hansenheim; von Pelikan; baron Unterrichter von Rechtenthal; baron von Waldenfels.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME