Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Jakob benAbrahams ättlingar

 

Ätterna af Geijerstam, Hamilton, af Klercker, Stjernstedt, och Tigerschiöld.

 

Judiske hantverkaren Jakob Abraham undervisade sin son Abraham Abrahamsson i medaljgravering, och denne dog 1811 såsom preussisk myntmästare. Hans son Aron Abrahamsson invandrade 1812 till Sverige och blev krämare i Karlskrona. Av hans med en judinna Schlesinger avlade söner Salomon, August, Leopold och Gabriel, flyttade den äldste till England, där han antog namnet Montalba och blev fader till en son och tre döttrar, alla

(122)

målarinnor, residerande i det av dem köpta Palazzo Trevisan i Venezia. Den äldsta av systrarua, Clara-Montalba lir ledamot av venezianska konstakademien och har haft en akvarellutställnIng i Stockholm.

August ben-Aron Abrahamsson kom fullkomligt obemedlad till Göteborg, där han först var dräng i en 'järnhandel. Han tjänade senare en förmögenhet som kortvaruhandlare och köpte slottet Nääs, där han grundade det bekanta slöjdlärareseminariet, som vid hans död testamenterats till staten. Med sin hustru, den judiska operasångerskan Eufrosyne Leman, hade han inga barn. Hans filantropiska verk har skaffat honom en plats i Jewish Eneyclopedla I:124. Han var kommendör av Nordstjärne- och Vasaordnarna.

Leopold ben-Aron Abrahamson hade anställning i den föregåendes kortvaruhandel i Göteborg. Av hans barn blev Erik Abrahamson sekreterare i Stamboksföreningen för svenska ardennerhästar. En hans son Bernt blev löjtnant i I. 18 och en dennes kusin Ernst blev fältläkarestipendlat. Av Leopolds döttrar blev den äldsta hustru åt ofrälse ingenjören och Nordstjärneriddaren Gustav Matthiesen i Djursholm, vilken härstammar från en på 1740-talet från Hadersleben till Kalmar inflyttad sjöman.

Leopold Abrahamsons yngre dotter Alice giftes med Uppsalalandshövdingen greve Hamilton n:r 86. Denne påstår sig vara av samma släkt som de

(123)

engelska hertigarna av Abercorn och direkt härstamma från de franska hertigarna. av Châtelherault, vilkas nordiske stamfader med Gånge-Rolf skulle ha kommit till Normandie, där hans ättlingar burit bl. a. titlarna »sire de Beaumont, comte de Mellent» m. fl. En familjemedlem skulle 1066 med Guillaumc-le-bastard ha kommit till England, där han begåvats med 91 län och grevskapet Leicester! Allt detta vidkommer ej den till Sverige invandrade familjen Hamilton, som räknar sina anor från irländaren Hugh Johnsson Hamilton (av osäker härkomst), vilken tog svensk sold 1680. Hans broder Malcolm hade redan i svenska hären tjänat sig upp från gemen pikenerare till major och som sådan fått begärt adelspatent 1664. Senare vorden överste, fick han 1689 titeln »friherre till Hageby»; brodern Hugo blev delaktig av baroniseringen.som generalmajor titeln »greve till Barsebäck» 1751. Stammodern för hela greveätten n:r 86 var dotter av en Göteborgs-krämare Henrik Arvidsson.

Av judinnan Abrahamssons tre barn är Bengt Knutson Hamilton medicine professor vid universitetet i Chicago; han är fader till fyra grevliga judemestiser. Kate Knutsdotter Hamilton är gift ined friherre Stjernstedt n:r 145, sekreterare hos Stockholms handelskammare och Svenska nationalkommissionen för internationella näringsfrågor. Halvjudinnan Hamilton har skänkt fyra friherrliga judemestiser åt ätten Stjernstedt. Denna ätt

(124)

har falskeligen uppgivit sig härstamma från en skotsk ädling, som blivit domprost i Viborg. I verkligheten var den från okänt land invandrade Hans Theslef en ofrälse krämare i Viborg, där han dog 1615. Med en ofrälse kvinua hade han 6 barn, och sonsonen Hans Persson Theslef blev i egenskap av guvernementssekreterare adlad 1697 och blev såsom landshövding baroniserad 1719.

Halvjudinnan Alice K:dotter Hamilton var gift med en Tigerschiöld n:r 1087, ingenjör i Järnkontoret, och har med honom två döttrar. Hantverkarsläkten Tigerschiöld räknar sina anor från Georg Walterssohn Hornbein, vilken som gesäll invandrade från Memmingen till Stockholm, där han dog såsom bokbindare 1649. En hans sonson blev i egenskap av häradshövding adlad 1686 och tog namnet Tigerschiöld.

Gabriel ben-Aron Abrahainson blev handlande i Stockholm, ävenså en hans son Nathan. Av den senares fem barn blev Ida Abrahamson gift med Rackeby, ofrälse riksarkivrådet d:r Brulin från Rackeby, Serafimerordens historiegraf; - Gabrielle Abrahamson är gift med judiske konstprofessorn Ragnar Josephson Eva Abrahamson med ofrälse operasångaren d:r-ing. Rosenberg-»Pavlo» i London och Ellen Abrahamson med en ingenjör Hasselhuhn.

Av Gabriel ben-Aron Abrahamsons döttrar blev Gerda gift med ofrälse pediatrikprofessorn, Nordstjärnekommendören Medin från Axberg, och Ellen

(125)

Abrahamson blev hustru åt kanslisekreteraren Boheman av en ofrälse hantverksläkt, som räknar sina anor från kopparslagaregesällen Anders Bohman i Jönköping. Kopparslagarens söner ändrade namnet till Boheman. En av dem var först betjänt och sedan politisk agent för den beryktade Illuminatorden samt tilldelades såsom sådan av Karl XIII Frimurarordens högsta grad. D:r C. Forsstrand kallar honom en charlatan av den ryktbare juden Balsamos (»greve av Cagliostro») typ.

Av judinnan Abrahamsons barn är halvjuden Erik Carlsson Boheman kabinettssekreterare i utrikesdepartementet samt innehavare av ett dussintal ordnar. Han har två barn med en grevinna Wachtmeister n:r 25 och ett barn med en fröken Mathson.

Halvjudinnan Maud Boheman är gift med judiske bokhandlaren Gunnar Josephson i Sandbergs boklåda i Stockholm.

Halvjudinnan Gerda Boheman giftes med Sveahovrättsrådet af Geljerstam n:r 2010, som hon skänkte tre judemestiser. Denna släkt, som falskeligen utgivit sig vara »en adlig österrikisk ätt», härstammar från ofrälse bergsmannen Kristof Geyer, vilken på 1620-talet invandrade till Sverige. En dennes ättling förvärvade 1779 adelskap och ändrade namnet till Geijerstam.

Halvjudinnan Märta Boheman är gift med generalen al Klercker n:r 2132 B, chef för Göta livgarde, konungens överadjutant, kommendör och

(126)

riddare av 12 ordnar samt fader till tre judemestiser, av vilka en är bilförsäljare och gift Behringer, en annan kapten i generalstaben och den tredje löjtnant i Svea livgarde. Ätten n:r 2132 B, som utan minsta bevis förmenar sig vara en gren av en gammal skotsk adelssläkt Clerek, härstammar i verkligheten från en 1692 i Ystad avliden krämare Klerk, son av okända föräldrar. En dennes sonsonson tjänade sig upp från konduktör till överstelöjtnant och blev som sådan adlad 1780 samt kallade sig af Klercker. På hans nummer adopterades en hans yngre broder, från vilken de ädla judemestiserna härstarmma.

I svenska riddarhuset finnes, enligt vad ovan påvisats, handelsbetjänten Abrahamsons blod representerat genom grevliga ätten Hamilton, friherrliga ätten Stjernstedt samt adliga ätterna af Geijerstam, af Klercker och Tigerschiöld.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME