Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Reisners ättlingar

 

Ätterna Barnekow, Bodenhausen, Douglas, Grumme, Langenn, Rohr, Schulenburg, Stumpff.

 

Enligt semitisk-europeiska adelskalendern »Semi-Allianzen» 1914 hade judinnan Jenny Reisner fyra barn med den förste greven Douglas, fideikommissarie i Ralswick på Rügen, med åtföljande grevetitel. Släktens förste urkundlige stamfader, en ofrälse handelsbetjänt Douglas från Dundee, invandrade till Ostpreussen och dog 1711 såsom krämare i Schippenbell. Alla de följande generationerna ha utövat oadllga yrken och ingått oadliga giften. Med judinnan Reisners pengar förvärvades Ralswick samt preussisk barontitel 1886 och grevetitel 1894. Släktens påstådda härstamning från de skotska markgrevarna Douglas (hertigar av Hamilton eller annan adlig Douglas-ätt) saknar varje historiskt bevis. Av judinnan Reisners fyra barn blev äldste sonen, den andre greven Douglas, skild från sin första hustru och omgift med en prinsessa Schönaich, vars kusins, prins Johan Georg v. Schönaichs änka nu är gift med kejsar Wilhelm II. Med första hustrun hade han fem barn; av dessa är äldsta dottern skild från herr v. Stumpff, preussisk löjtnant, och omgift med ryttmästaren Silberschlag; andra dottern blev hu-

(139)

stru åt baron v. Bodenhausen genannt Degener, fldeikommissarle till Degenershausen, Hollsteitz etc.

Judinnan Reisners sondotter Katarina v. Douglas har fått tre barn med baron v. Barnekow till Kuhagen, preussisk major och privat preussisk johanniterriddare, av en rügensk släkt med barontitel av 1825.

Judemestisen Brita v. Barnekow är skild från ofrälse ryttmästaren Gülich; hennes syster Jutta har ett barn med greven v. d. Schulenburg av den sedan 1728 rlksgrevliga altmärkiska ätten Schulenburg.

Judemestisen Ellen v. Douglas blev 1900 hustru åt herr von Grumme-»Douglas», fideikommissarie till Rehdorf, tysk konteramiral, f. d. kejserlig flygeladjutant och f. d. »ständig ledamot» av preussiska Herrenbaus (= riksdagens 1:a kammare). Grumme, som föddes i Stockholm 1860 såsom son av en såpsjudare därstädes, fick av kejsaren preussiskt adelskap i bröllopsgåva 1909 och tillstånd att taga namnet Douglas 1912. Såpsjudaren Grummes förfäder hade i fyra generationer varit hannoverska skogvaktare och i ett par tidigare släktled bagaregesäller, samtliga oadligt gifta.

Av amiralens två barn med judemestisen Douglas är dottern Vendla skild från herr von Rohr och omgift med herr von Langeenn, båda preussiska löjtnanter.

Judinnan Reisners avkomma återfinnes sålunda å stamtavlorna för grevliga ätterna Douglas och

(140)

Schulenburg, friherrliga ätterna Barnekow och Bodenhausen-Degener samt adliga ätterna Grumme, Langenn, Rohr, Stumpff m. fl.


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME