Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Reuters ättlingar

 

Ätterna Chermside, Douglas-Falkenhorst, Frederick och Stenbock.

 

Den judiske dr. Kohut nämner i sin bok om »Berühmte Israelitische Männer und Frauen» den sedermera världsberyktade juden Paul Julius Reuter eller Ruyter, som enligt Fritsch's »Handbuch der Judenfrage», 1910 (sid. 253), skulle hetat P. J. Josaphat. Han var född i Kassel 1821 och var en tid biträde i sin farbroders växelkontor i Göttingen, innan han slog sig på telegramförmedling. Från en ringa början utvecklades Reuter's office i London till en nyhetsbyrå, som nu utsträcker sina polyparmar till hela världspressen. Reuter, som 1851 blivit engelsk undersåte, köpte 1871 titeln »Baron de Reuter» av dåvarande hertigen av Sachsen-Koburg-Gotha - på sin tid beryktad för sin handel med titlar och ordnar. Reuter fick 1891 tillstånd att bruka sin barontitel i England. Med judinnan Magnus från Berlin hade han fyra barn. Ädste sonen hade med Edith Campbell en dotter

(141)

som giftes med John Douglas zu Falkenhorst i Österrike. Av telegramjudens döttrar blev den äldsta omgift med captain Frederick, broder till Sir Charles Edwardsson Frederick baronet of Westminster, och den yngre dottern Clementina Reuter blev hustru åt en svensk greve Stenbock n:r 12, överstekammarjunkare och svensk-norsk envoyé i Konstantinopel. Den av henne i London 1876 födde greve Erik Stenbock är således halvjude. Särkadliga ätten Stenbock räknar sina anor från den västgötiske bonden Jöns Benktsson i Retstorp i Gällstads socken i fjortonde seklets mitt. En hans sonsons sonson tog sin moders sköldmärke, en stenbock, och dennes son Gustav Olsson antog namnet Stenbock sedan han 1561 fått titeln »friherre till öresten och Kronobäck». Grevetiteln är från 1651.

Det kan tilläggas att judinnan Reuter, som 1915 blev änka efter envoyén Stenbock, vid 65 års ålder åter trädde i brudstol med en 70-årig engelsk general Chermside.

Juden Reuter representeras alltså i Stockholms riddarhus av grevliga ätten Stenbock, i Österrike av släkten Douglas zu Falkenhorst, i England av ätterna Frederick och Chermside.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME