Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Judeherrskapet Raphael-
Arnoldsons ättlingar

 

Släkterna Bratt, Dickson, Gibson, Hamilton, de Maré, Posse, af Sandeberg m. fl.

 

Judeherrskapet Lars August Arnoldson och Frederique Raphael (vars stamfader var polske juden Jaakaubh Warszaner) hade dottern Ingeborg, som 1849 blev hustru åt göteborgshandlanden, statsrevisorn, riksdagsmannen m. m. Karl Kjellberg, av en västgötisk allmogesläkt, vars stamfader dog som byggningsskrivare i Otterstad 1733. Av judinnan Arnoldsons 10 barn blev Ingeborg Kjellberg gift med disponenten William Gibson i Jonsered, Hildegard med H. Sternhagen, Malin med godsägaren Ullman, Gertrud med turkiske generalkonsuln Adolf Bratt i Göteborg, Sigrid med f. d. översten Gustaf Åhlund i Djursholm och Harriet med ofrälse majoren K. G. de Maré. Den sistnämnde tillhörde en 1644 från Tyskland till Stäkeborg invandrad lakejsläkt, varav en gren 1860 adlades (i primogenitur), och en annan fortlever med namnet Ridderborg. Övriga grenar äro alltjämt oadliga.

Ofrälse skotska krämarsläkten Glbson, vars hjälmprydnad är en pelikan, och som falskeligen utger sig för adlig, räknar såsom sin först kände stamfader en till börden okänd William Gibson, vilken 1797 inkom till Göteborg såsom handlande. Hans sonsons son hade med judemestisen Kjell-

(147)

berg fyra barn. Willlam blev sjöofficer, Sidney bildhuggare, och en dotter har två barn med f. d.bokhållaren, godsägaren George Dickson i Kolboryd. Denne tillhör en ofrälse skotsk hantverkarsläkt, som utger sig vara en gren av den uradliga släkten Keith och på hjälmen för ett vingat hjärta. Dottern Florence Dickson har två döttrar med kammarherren greve Posse n:r 51 i Dala. Bondesläkten Posse, som givit sig själv ett mycket förnämllgt ursprung, kan möjligen som sin stamfader räkna väpnaren Jöns Lagesson i Nordankärr i Dalsland (omkring 1450). GrevetIteln är av 1706.

Av judemestisen Hihlegard Kjellbergs fem barn med Sternhagen har Ingeborg Sternhagen med greve Hamilton n:r 86, ägare av Blomberg, 4 barn, därav Hugo Hamilton är husarlöjtnant och Karl Wilhelm Hamilton i Hallandsberg lantbrukare i Västergötland. Systern Ebba Hamilton har tre barn med sin frände Edvard, greve Hamilton n:r 86 i Hjälmsäter, f. d. löjtnant och lantbrukare. Soldatsläkten Hamilton påstår sig vara av samma agnatiska stam som de engelska hertigarna av Abercorn och direkt härstamma från de franska hertigarna av Chatel-Herault, vilkas nordiska stamfader med Gånge-Rolf skulle kommit till Normandie, där ättlingarna blivit herrar av Beaumont, grevar av Mellent etc. En familjemedlem skulle 1060 med Guillaume-le-bastard ha kommit till England, där han begåvats med 91 län och grevskapet Leicester! Allt detta vidkommer ej den till Sverige invandrade ir-

(148)

ländaren Hugh Johnsson Hamilton (av osäker härkomst), vilken tog svensk sold 1680. Hans broder Malcolm hade redan i svenska hären tjänat sig upp från pikenerare till major och såsom sådan fått begärt adelspatent 1664. Som överste fick han titein »friherre till Hageby», och brodern Hugh blev delaktig av baroniseringen. En den sistnämndes son fick 1751 såsom generalmajor titeln »greve till Barsebäck». Stammoder för hela greveätten var en ofrälse handlandedotter i Göteborg.

Judemestisen Else Sternhagen är gift med f. d. husarlöjtnanten Klas Ekman av en värmländsk hergsmansläkt, känd för sitt mecenatskap. Hennes syster Inga Sternhagen är gift med Klas Axel Lagerwall.

Judemestisen Malln Kjellberg har med Valfrid Ullman 7 barn. Av dem har Gertrud Ullman en son med en lantbrukare Karl Lönner; Ingeborg Ullman är gift med ingenjören Wennerström i Kiruna. Märta UlIman har 4 barn med f. d. hovrättsrådet G. Holmberg i Hudiksvall. Nlnni är hustru åt professorn Anton Jakobsson Fridrichsen i Uppsala. En broder förestår postverkets verkstad, en annan är kamrer i Handelsbanken, och en tredje är direktör i Göteborg.

Judemestisen Sigrid Kjellberg är som redan nämnts hustru åt översten Gustaf Åhlund, vars stamfader var betjänt, tullvaktmästare, svarvare och fiskare i Åhus. Hon har 5 barn. Dottern Elsa har 4 barn med judiske handlanden Otto Salomon i

(149)

Djursholm; Sigrid har 2 döttrar med överläkaren Sten Hasselrot, och Kerstin är gift med handlanden P.O. Westerberg i Göteborg. Karl G. Åhlund blev artillerikapten och pappemballagedirektör, och Nils Åhlund blev artillerilöjtnant och bokhandeldirektör i Stockholm.

Judemestisen Gertrud Kjellberg äktades av turkiske generalkonsuln Adolf Bratt av släkten Bånge-Bratt, behandlad å sid. 128.

Deras son Arnold Bratt var licentiat, vicekonsul och ryttmästare samt fader åt 4 barn.

Hans bror Gustaf Bratt blev ryttmästare, Serafimerordenskanslist och lettisk konsul. Systern Tyra Bratt har 2 barn med kammarherren Fredrik af Sandeberg n:r 2094 i Maholm.

Denna västgötiska allmogesläkts stamfader var åkermannen Jonas Benktsson i Sandhem i Börstigs socken, vars son efter födelsebyn kallade sig Arenius och blev fader åt göteborgshandlanden G. Sandberg. Dennes son, ävenledes handlande, skaffade sig adelskap 1772 och kallade sig »af Sandeberg».

Judemestisen Karl August Kjellberg blev handlande och bankdIrektör i Göteborg samt riksdagsman. Med en ofrälse Gibson hade han 6 barn, av vilka Gunhild (död sinnessjuk) var gift med kommendören K. K. Engström av en västgötisk allmogesläkt. Deras son Arne Engström blev fortifikationslöjtnant och litografchef i Stockholm.

Valborg Kjellberg blev hustru åt judiske hand-

(150)

landen Martin Levison och åt bankdirektören Karl Westin, av en knekt- och garvarsläkt Brännare - »Westin» från Västerås.

Judemestisen Karl Kjellberg är handlande och japansk konsul i Göteborg, William handlande och finsk konsul samt Jonas Anders bankkamrer.

Judinnan Arnoldsons tredje son, ingenjören Jonas K:son Kjellberg har varit bruksdisponent, bankdirektör och riksdagsman. Av hans fyra barn har Karl äktat en dotter av juden Sachs i Nordiska Kompaniet, och Karin har 3 barn med artillerilöjtnanten Gösta Heuman, f. d. ethiopisk överste.

Judinnan Arnoldsons yngste son Knut Kjellberg blev anatomi-professor vid Konstakademin i Stockholm, liberal riksdagsman och ordförande i folkbildningsförbundet m. m. Av hans fem barn lir dottern gift med en judisk ingenjör Sten Thiel, vars farfar som klädesvävare invandrat till Norrköping och äktat en judinna Stiebel. Släkten Thiel är mycket angelägen att framhäva sig såsom en agnatisk »germansk-vallonsk» hantverkarsläkt av ursprungligen katolsk konfession.

Judemestisen Gunnar Knutsson Kjellberg har varit svensk konsul i Surabaja, och en hans bror blev svensk pressattaché i Paris.

Av ovanstående framgår, att judeherrskapet Raphael-Arnoldson representeras av de på adelskap pretenderande släkterna Bratt, Dickson, Gibson och de Maré etc. samt i svenska riddarhuset av ätterna Hamilton, Posse och af Sandeberg.


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME