You are what you know and what you do with what you know - Freedom of Speech - Use it or lose it!
No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall

Allahuakbar

Bismillah

--Know Your enemy!
--No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late
This Site (Email) is owned by a group of freedom fighters from different countries in supportof Ahmed Rami 's struggle.
RADIO ISLAM
Yttrandefriheten gäller även Ahmed Rami
Ahmed Rami är under attack igen. Den här gången gäller det ett antal artiklar i expressen som i sig självt skulle kunna tänkas utgöra hets mot folkgrupp, nämligen mot Ahmed Rami. Artiklarna beskriver hur hemskt det är att Rami tillåts att publicera en lista på ett stort antal kända svenskar som påstås ingå i ett judiskt "maffianätverket" vilket "egentligen styr Sverige." Artiklarna är så vinklade, ensidiga och spelar på känslor till en så hög grad att man undrar vem som hetsar mot vem. Hans hem har blivit utsatt för husrannsakan och polisen inlett en förundersökning, det konstiga är att expressen uppmärksammar JK om sidornas existens som sen bestämmer att dom ska undersökas, men webbsidorna har funnits en lång tid på internet och inte orsakat någon hets eller fara för någon folkgrupp i Sverige. "Individuella rättigheter är inte tillgängliga för demokratiska val; en majoritet har ingen rätt att rösta bort rättigheter från en minoritet; Den politiska funktionen av rättigheter är att skydda minoriteter från övergrepp av majoriteten (och den minsta minoriteten på jorden är individen)". Ayn Rand

Andra språk
| French | English | Deutsch | Russian | Spanish | Italian | Portugues |
|
Arabic | Suomi | Norsk | Danish | Roman | Hungarian | Indonesian |

Senaste nytt
| Svensk | English.| French.| German.| Portug
|
|
Arabic.| Russian.| Italian.| Spanish.| Suomi | Danish.|

Israels Nätverk i Sverige
Herman Lindqvist i Aftonbladet::
"Rasismen starkast i det Heliga landet"

Introduktion

Ahmed Rami

Judisk makt i Sverige

Islam

Judisk terrorism

Judisk massmedia

Judendomen

Roger Garaudy

Radio Islams böcker

Intervjuer

Israel Shahak

Radio Islams tidning

Marrocko

Revisionism

Sions Vises Protokoll

Blandat

Principfrågor

Jan Bergman Arkivet

Debatt

Citatsamling

Ljudarkiv - ljudfiler

Fotoalbum

Uppslagsverk

Sions krig mot Irak

Karikatyrer

Frågor och svar

Nyheter på svenska

Judisk makt i USA

 

'Några valda ämnen:
Islam
Upprop
Judarnas växande makt i Sverige
"Journalister" eller terrorister?
Varför är judarna hatade?

Vad är Israel?

Vad Radio Islam
anser
Lumphandlaren
"Bonniers"
Varför dömdes
Ahmed Rami?
Hat som
"religion"
Fån bluff
till Fakta
Radio Islams
Uppslagsverk
Demaskerad
Judendomen
Ahmed Ramis
böcker
Istället för sagor:
Fakta
Vad är
Revisionism?
Från ghetton till
Riddarhuset
Wiesel:
Falskt vittne

Introduktion

Islam

Radio Islams Uppslagsverk

Principfrågor

Korta frågor och svar

Judendomen


Gamla Testamentet (GT) och Talmud utgör judendomens grundläggande fundament och innehåller de principer efter vilka dagens judar lever efter. Följande dokument uppmärksammar det hat och den rasism som genomsyrar dessa skrifter.

Judisk makt i Sverige

Judisk makt i USA

Judisk terrorism

Sionisterna driver ett terrorkrig mot sina politiska motståndare. I denna terrorism används judiska organisationer som Mossad, Anti-Defamation League (ADL), Betar-Tagar, Jewish Defence League (JDL):

 

Judisk massmedia

Judiskt inflytande över våra medier utnyttjas för att sprida den judiska apartheidstaten Israels propaganda.

Sions krig mot Irak

Här har vi samlat ett antal dokument om hur Israelobbyn i USA och andra västerländska länder, utnyttjar sitt inflytande för att krossa arablandet Irak - ett land som motsatt sig världssionismens planer för Mellanöstern. Ett utrotningskrig riktat mot ett helt folk - som fortgår alltjämt i det tysta - och där antalet dödade irakiska barn redan överstiger det antal judiska barn man påstod att tyskarna mördade under "förintelsen". Men om detta "må man inte berätta"...

Revisionism

Israelmaffian i Sverige vill lagstifta så att den judiska versionen av vad som hände under andra världskriget blir ett tabu som inte får ifrågasättas. Revisionismen är den historieskola, som just vågar utmana och ifågasätta dessa dogmer!

Sions Vises Protokoll

I snart hundra år har judarna fördömt dessa protokoll utan att någonsin citera vad som står i dem. Radio Islam ger er en unik möjlighet att själva läsa och bedömma dessa texter. Skrivna för 100 år sedan, ger de en skrämmande beskrivning av dagens politiska realiteter.

Radio Islams böcker

Det skrivna ordet utgör alltid en stomme i kampen mot okunskap och lögner. På Kultur Förlag har tiotusentals exemplar av Radio Islams böcker tryckts och distribuerats. Dessa böcker har väckt stor debatt, några av dem har till och med åtalats. Nu finns innehållet i dessa verk tillgängliga för "on-line"-läsning. Här finns också andra böcker upplagda som berör liknande frågor.

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP

Israel
-Falsk
Varudek-
laration

Judisk myt
om rasen
Av A. Rami
.
ZIP


Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami

ZIP
Judisk
häx-
process
i Sverige

Av A. Rami

ZIP

AHMED,
berber-
pojken

Barnbok

Ahmed Rami

Ahmed
berber-
pojken

(Barnbok)
Av A. Rami

ZIP


Ett liv
för
frihet
Självbiografi
Av A. Rami

ZIP


Min
väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIP


Radio Islams tidning

Radio Islams tidning gavs ut under en två-års period. I det här arkivet har vi samlat de bästa artiklarna. De tar upp ämnen som Louis Farrakhan, olika svenska sionisters göranden, Israels politik, revisionismen, Sigvard Marjasins sionistiska koppling, "Schindlers list", Koscherslakt, etc

Intervjuer

Israel Shahak

Den judiske dissidenten Israel Shahak har länge gäckat Israels propagandister, med sina väldokumenterade skrifter och avslöjanden av den judiska statens ohöljda rasism. I vår samling av hans texter finns också Shahaks banbrytande verk "Judisk historia - Judisk religion".

Shahaks uppmärksammade bok "Judisk historia, judisk religion":

Roger Garaudy

Den franske filosofen, författaren och politikern Roger Garaudy orsakade en politisk storm i Frankrike 1996, när han avslöjade att han helhjärtat stödjer revisionismen. Hans bok "Den israeliska statens grundläggande myter" är hädanefter att räkna som ett standardverk.

Jan Bergman Arkivet

I detta arkiv finns en stor del av de mest relevanta dokumenten som berör den sk. "Bergman Affären". De visar hur den judiska lobbyn systematiskt försöker kväva oppostionella icke-judiska röster.


Citatsamling

Mer citat, på engelska:

Debatt

En samling intressanta debattinlägg bl.a. skrivna i Radio Islams Forum. Här kommer Radio Islams läsare och lyssnare till tals.

Blandat

Marrocko

 

fotoalbum och Bilder

 

Ljudarkiv - ljudfiler

Internationella relationer


Några andra valda ämnen
Caricatures | Photos | This Site | Quotes | Letters | Forum | Search | Islam | Authors

Khamenei | Nasser | Yassine | Rami | Farakhan | Franklin | Thion | Faurisson | Marx

Luther | Hitler | Shahak | Garaudy | Koestler | Remer | Ford | Yahya | False | Medias

Encyclopedia | Conspiracy | Revisionism | Victims | Newspapers | Books | Catechism

Protocols | US-Congress | Talmud | Israel | Judaism | Nazism | Capitol | War | Peace

Crime | Enemy | Right | Jews | Mossad | Khazar | Resistance | Drugs | ADL | History

When | Zion | Islamism | Links | USA | Russia | Germany | England | France | Turkey

Maroc | Morocco | Tragique | Lebanon | Sweden | Sverige | Suisse | Time | Massacre

|
Jewish Crimes | How the Jews dominate the world? |

|
Tragédie Marocaine |

Revisionismen
 
BREV
(email) till Radio Islams hemsida, 18/1/99:

På Radio Islams hemsida anges under rubriken "följande judiska företag annonserar regelbundet i Menorah" bl.a. min advokatfirma - advokatfirman Tuveson AB. Jag uppmanar er att omgående ta bort det påståendet. Advokatfirman ägs av mig ensam och jag är inte det minsta judisk. Ingen av mina förfäder är av judisk börd. Jag har inga anställda jurister. Våra två sekreterare är också helsvenska. Jag annonserar mig veterligen inte i Menorah. Har såvitt jag vet inte betalat någon annonsering där. Däremot har jag för många år sedan haft en anställd, som läste någon judisk tidskrift. Jag tror att vederbörande satte in en annons i en judisk tidning strax innan vederbörande slutade. Men det var många år sedan. Om Menorah har annonser med vårt namn, sker det utan min kännedom och utan mitt tillstånd.

Advokat Michael Tuveson

SVAR:
Endast några företag som har annonserat i varje nummer av Menorah
finns med i Ahmed Ramis bok Israels Makt i Sverige. Denna lista kommer snart att uppdateras, kompletteras och aktualiseras med hjälp av de kommande nummer av Menorah.
Webmaster

Our weakness

We must know that our weakness is Israel's strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice.

In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice.

The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. The Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time.

The military strength of the Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations. If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting.

Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

...Nos voleurs!
Il y a des problèmes extrêmes où nous nous debattons et que nous avons trop tardé à regarder en face. A la différence des pays occidentaux, nos "pays musulmans" ne connaissent que peu de hold-up de banques. C'est que les voleurs d'envergure savent qu'aujourd'hui, dans nos pays, la source d'enrichissement la plus sûre, la plus rapide, la seule à vrai dire, est le pouvoir. À titre d´exemple : le systeme féodal (makhzen) - qui n´a rien à voir avec l´Islam - que Hassan II a pérpétué anachroniquement au Maroc en plein XXe siècle - fait de la corruption généralisée un systhème de gouvernement.

Le régime de Hassan II constitue, pour notre pays, pour notre peuple et pour notre avenir un danger mortel réel.
Face à ce danger et à son défi, il n y a, devant nous, qu´une seule alternative et une seule réponse: une révolution islamique radicale, éclairée, intelligente, tolérante et liberatrce!
En Islam, la liberté est la régle et l´interdit est l´exception.

Il s´impose donc urgence et nécessité vitale de créer un Front Islamique uni pour la Liberation du Maroc.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous!

Ahmed Rami

 Ahmed Rami,
fondateur de RADIO ISLAM

Ahmed Rami, founder of the radio station: RADIO ISLAM  

Radio Islam - Sveriges enda sanna anti-rasistiska hemsida - tar ställning mot en tabu: mot den judiska rasismen och ockupationen i Palestina och mot alla former av rasism.

Den mest utövade formen av rasism och apartheid är idag sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna men mot oss alla icke judar. Dess förespråkare besitter toppmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang.

Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.


VARNING!

De på denna hemsida uttryckta åsikterna är förbjudna i de länder, som styrs av judiska totalitära diktaturer. Vi är för yttrandefrihet samt politisk, intellektuell och ideologisk pluralism,och den här hemsidan delar inte nödvändigtvis alla åsikter, som publiceras på den. De uttrycks på sina författares intellektuella ansvar. Denna hemsida har sin förläggningsort i Atlanta. Dess innehåll är avsett för den amerikanska publiken. Vad beträffar det juridiska ansvaret rättar sig servern för den här hemsidan efter de lagar och förordningar, som gäller i USA och staten Georgia. Om gällande lagar i ett annat land är "judiska" och förbjuder vissa här framförda åsikter, ombedes -juridiskt- ifrågavarande lands medborgare att omedelbart avbryta sitt besök på denna för fria länder reserverade hemsida och bege sig någon annanstans eller till andra uttryckssätt som framkallas av diktaturen.

ACT NOW!
Tomorrow it will be too late
Write to Radio Islam
 © No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." ARTICLE 19. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948,
HOME