HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

16

 54

STADEN

 

Redan innan fransmännen hade slagit ned motståndet på landsbygden hade idéerna om ett självständigt Marocko skjutit fart hos städernas intellektuella. I början av 50-talet kunde de franska ockupationsmyndigheterna inte längre hålla tillbaka drömmen om självständighet, trots flitigt användande av fängelse, landsflykt, presscensur och andra former av repressiv kontroll. Ett sista desperat försök att hålla kvar kontrollen över landet var beslutet att sända sultanen Mohamed V i landsflykt, anklagad för sitt försiktiga stöd till nationalisterna. Deportationen följdes av massiva protester, med terrorism både i städer och på landsbygden på grund av existensen av två små hemliga befrielserörelser.

Det "borgerligt" dominerade Istiqlal (självständighetspartiet) försökte leda, kontrollera och modifiera den nationella vågen. Istiqlal krävde självständighet men "med fortsatta nära förbindelser med metropolen", d v s Paris. Vidare ville partiet ha tillbaka sultanen på tronen samt införa ett demokratiskt system.

Efter två år av växande protester bytte plötsligt fransmännen taktik och Marocko gavs en formell självständighet under palatsets ledning. Fransmännen var vid denna tidpunkt hårt pressade av kraven från en rad nationella befrielserörelser inom hela det koloniala imperiet. Kriget i Indokina hade demoraliserat den franska armén. Dien Bien Phus fall 1954 sammanföll med ökad aktivitet hos de nationella rörelserna i Marocko, Tunisien och inte minst i Algeriet. Att slåss samtidigt på alla dessa fronter var inte möjligt. Frankrikes erkännande av Marockos självständighet 1955 (Marocko fick officiellt självständighet 1956) följdes av två andra fall av kolonial retratt: Tunisiens självständighet och Genéve-avtalet gällande kriget i Indokina.

 

 

55

56

 

57

 

  Nästa sida


COMMANDANT KOUIRA.


I mitten med mina elever (underofficerare) i militärskolan Ahermoumo.
Det var dessa ungdomar som deltog i attacken mot Skhirat-palatset
symbolen för utsugning, korrruption och dekadens.


Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.