HOME

Ett liv för frihet


biografi av
Ahmed Rami

© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag. *
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
JUSTITIEKANSLERN
eller
JUDEKANSLERN?

Tacksamhet till judarna:
De "befriar" oss från sanningen


judiskheten, dess mikanismer,


Våra svagheter, Satans testamente,

Den judiska förtryckarstatens våldsarsenal,


Tänk vad tråkigt det var i Sverige förr!

Vad är "Holocaut"?

Vad är "judiska minnen"?

För några år sedan vågade Ahmed Rami i Radio Islam kritisera (vilken hädelse!) juden Frank Hirachfeldt, inte för att han är jude, utan för hans gärningar och hans ideologi. Hirschfeldt var och är fortfarande (trots att han med sina 70 år för länge sedan borde ha gått i pension!) chef och ansvarig för programmet "Dokument utifrån" i Sveriges Television, en nyckelpost, från vilken denne sionist bedriver en fräck sionistisk kampanj för Israel och mot islam och muslimerna.

I stället för att bemöta Ahmed Ramis kritik i sak anmälde Frank Hirschfeldt Radio Islam till dåvarande JK Hans Stark (en svensk) för "förtal". Men JK Hans Stark vägrade väcka allmänt åtal mot Radio Islam. Efter en kort tid avskedades Hans Stark och utnämndes juden Johan Hircchfeldt (alltså en släkting till Frank Hirschfeldt) till ny justitiekansler. En av de första åtgärderna, som Johan Hirschfeldt vidtog, var att att väcka följande åtal (som publiceras här som ett offentligt dokument). mot Ahmed Rami. Åtalet avvisades dock av Stockholms tingsrätt, eftersom JK inte hade lyckats styrka det påstådda bulvanförhållandet, och Svea hovrätt fastställde tingsrättens avvisan.

 

37

 215

YTTRADEFRIHETEN I VÄST
- ETT HYCKLERI

 

Ständigt och jämt får vi höra att den demokratiska västvärlden, och då även Sverige, har lämnat ett mörkt frihetsfientligt förflutet bakom sig och att här råder det fullkomlig yttrande- och åsiktsfrihet - utom det som lagen stadgar som brottsligt, främst offentliggörande av sekretessbelagda handlingar rörande rikets säkerhet. Vilken lysande kontrast mot de "efterblivna reaktionära länder där staten är allsmäktig eller där religiös lag gäller, t e i islamisk", utropas det belåtet i samband med den s k Rushdie-affären. Enda oroselementet på västvärldens ljusa himmel är, som så ofta framhållits på senare tid, senast av Gustaf von Platen (SvD 10/4-89), att man ger vika för Khomeinys dödshot mot författaren Salman Rushdies hädiska roman Satansverserna.

Låt mig genast säga att Sveriges - liksom övriga västvärldens -proklamerade tolerans och respekt för yttrandefriheten och åsiktsfriheten är hyckleri: Lastens hyllning till dygden, för att citera La Rochefoucauld.

Personligen har jag på senare tid ratt erfara att vissa åsikter är inte bara olämpliga och så anstötliga, att de ställer mig utanför den 5 k offentliga debatten i Sverige, utan även anses brottsliga och stridande mot lagen, närmare bestämt lagen om "hets mot folkgrupp". Som ansvarig utgivare för Radio Islam i Stockholm har åtal väckts mot mig av JK för att ha, som det heter, "missaktat den judiska folkgruppen", trots att det i detta fall inte gäller några fritt uppdiktade smädelser mot grundvalarna för en tro många miljoner människor håller för helig, utan om en på relevanta fakta byggd kritisk analys av sionismen som upphov till en inflammerad konflikt, Palestinakonflikten.

När man med lagens formulering anklagas för "missaktning" av en viss folkgrupp, så är utrymmet för godtycklig subjektivitet maximalt och i alla händelser i flagrant strid mot yttrande- och åsiktsfriheten, i synnerhet när det gäller en "folkgrupp" som är så starkt partisk för sionismen och för den judiska staten Israel som dem judiska folkgruppen.

När det gäller anklagelser för bristande tolerans och hat, bör man erin-

216

ra om att hat faktiskt är det enda rättmätiga svaret på det skändliga tyranniets legaliserade brutalitet och hyckleri. När presidenten för revolutionstribunalen, som var samlad för att rannsaka Charlotte Corday (sedan hon mördat Paul Marat), frågade svaranden: "Qui vous a inspiré tant de haine?" (Vem har ingivit er så mycket hat?) svarade hon utan att tveka: "Je n'avais pas besoin de la haine des autres: j'avais assez de la mienne." (Jag behövde inte andras hat. Jag hade tillräckligt av mitt eget.) Vem skulle vilja predika tolerans för henne så starkt övertygad om det rättfärdiga i sin sak som hon var? Bara den tomma toleransens bleksiktiga teoretiker.

Nietzsche, som om kristendomen sade att den förintade, i vaije enskild människa, tron på hennes egna dygder (Den glada vetenskapen, § 122), talar om "det heliga hatet" som mänsklighetens största tillgång i striden mot ondskans makter. Det är faktiskt detta heliga hat som dikterar många vanmäktiga muslimers inställning till Rushdies persiflage och västvärldens intellektuella som backar upp honom och yvs över sin yttrandefrihet samtidigt som man lagstiftningsvägen stryper informations- och yttrandefriheten om den sionism som berövat palestinierna deras land och kväver de kvarvarande palestinierna till döds - så gott det går.

Västvärldens tolerans är - så snart det gäller - inget annat än hyckleri. Den lärde Simplicus i Galileis Dialoger vägrar att se genom teleskopet för att hans tro på Aristoteles inte skall rubbas. Och numera slrrattar alla åt denne narr. Men försök att idag tala om för de självutnämnda liberala opinionsmakarna i väst att du är intresserad av att studera judendomens Bibel för att få veta varför Israel har tillkommit med det kristliga västerlandets stöd och fortsätter att bedriva sin gränslösa maktpolitik, fortfarande med västvärldens stöd, särskilt den bibelfundamentalsiska kristna, då far du veta att du är en galning eller i varje fall en potentiellt kriminell, en fågelfri, en bannlyst. Också detta är mord på det fria ordet.

Men, som ett arabiskt ordspråk säger, kamelen ser inte sin egen puckel, han ser bara andras. Och västvärlden, som rids av Israels makt i ett nytt "korståg" mot Islam, ser varken sin egen puckel eller ryttaren.

 

 

 

Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"


48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME
© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.