HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

38

 218

RECENSION

AV BOKEN "VAD ÄR ISRAEL?"

 

Dennis Zackrisson skrev i Folket i Bild nr 16, i oktober 1988 följande:

"Ahmed Ramis Vad är Israel? hjälper oss att röja bort känslosvall och mysticism. Vi ser att apartheidstaten Israel, nationalhemmet för judar och inga andra, oupplösligt är förankrad i västerländsk kolonialism. En statsbildning, ideologiskt grundad på tusenåriga religiösa sägner och materiellt på sekelgamla ekonomiska beroendeförhållanden.

Boken innehåller direkta avskrifter från närradiosändaren Radio Islam som sänder i Stockholmsområdet. Sändningarna och flera av de medverkande har angripits av den svenska Israel-lobbyn, med Per Ahlmark i spetsen. Bland annat har JK lått en strid ström av anmälningar och förmåtts vidta den unika åtgärden att "fälla" ett programinslag för "hets mot folkgrupp" utan att väcka åtal! Och syster Marianne blev efter sin intervju portförbjuden på Folkpartiets möten.

Här finns allt detta noggrant dokumenterat, vilket gör utgivningen viktig för yttrandefriheten. En partsinlaga? Javisst! Rami pläderar sakligt, rationellt och logiskt för rättvisan gentemot den maktfullkomliga orätten. Det är tveklöst att föredra framför Grossmans antiintellektuella knep att låta tårarna skymma sikten när verkligheten ter sig outhärdlig."

 

Dennis Zackrisson Folket i Bild Nr 16, 7-20 oktober 1988

  Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.