HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

39

 219

HAN TAR SIONISTERNA PÅ ALLVAR

 

Serge Padoan skrev i tidningen Filastin nr 4 följande:

"Radio Islam heter ett närradioprogram i Stockholm med marockanen och statsvetaren Ahmed Rami som ansvarig utgivare.

Programmet har rönt mycket uppmärksamhet för sin fräna kritik av Israel och har stämplats som antisemitiskt.

Nu har Ahmed Rami givit ut en bok, Vad är Israel?, i vilken han ger sig på uppgiften att i grunden analysera sionismen, judendomen och Israel.

Som namnet på hans radioprogram låter förstå, är Ahmed Ramis utgångspunkt den islamiska och i ett vidare perspektiv den religiösa. Sålunda ger han sig på judendomen. Han tar alltså sionisterna på allvar, när de åberopar bibeln för att rättfärdiga sina anspråk på Palestina. Och han är inte nådig.

Enligt Ahmed Rami är judendomen en primitiv, etnocentrisk stamreligion. Judarnas Gud är grym och nyckfull. Genom tiderna har han hetsat sitt utvalda folk - bara det är rasistiskt - till bestialiska utrotningskrig mot andra folk och omvänt utsatt judarna för sin fruktansvärda hämnd, när de inte velat lyda.

På detta arv bär idag sionismen, som enligt Ahmed Rami överhuvudtaget inte kunnat uppstå utan judendomen. Till slut tycks begreppen flyta samman.

Judendomen och sionismen är detsamma, men i olika tidsåldrar. Så vill sionisterna onekligen ha det. Men var placerar man då antisionistiska troende judar?

Förutom det är allt väl så långt. En aldrig så skoningslös kritik av en religion kan inte betraktas som rasism, så länge som dess utövare respekteras som individer, vilket Ahmed Rami anser sig göra med judarna."

 

Serge Padoan Filastin Nr 4, 1988

  Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.