HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

40

 220

ATT LÖSA MENINGSMOTSÄTTNINGAR

 

Efter att den judiske kulturchefen i Expressen, Leif Zern. refuserade flera av mina genmälen skrev jag till honom följande brev:

Stockholm 1989-04-19 Bäste Leif Zern,

Vid vårt telefonsamtal gav jag uttryck åt min spontana upprördhet över att flera gånger i Expressen ha utsatts för kategoriska avfärdanden som antisemit utan att få mina genmälen publicerade. Tyvärr fick jag då inte fram ett mera sakligt och nyanserat resonemang - men har nu skriftligt avfattat de bärande skäl som jag vill redovisa.

Jag vill hoppas att du allvarligt skall överväga att låta införa mitt genmäle. Självfallet accepterar jag att du själv eller någon av dina medarbetare efteråt kommenterar mitt inlägg. Huvudsaken, som jag ser det, är ändå att jag skall få komma till tals i Expressen (där på annan sida nyligen Per Ahlmark angripit mig med ur sitt sammanhang lösryckta sammanpressade referat, ofta från citerade källor som de inte angivit). Kom ihåg att jag som ansvarig utgivare för Radio Islam är åtalad men inte dömd för "hets mot folkgrupp" och att jag därför bör ha rätt, pressetiskt att i Expressen försvara mig mot de i tidningen sa ofta framförda anklagelserna för att bedriva antisemitisk förtals- eller hetspropaganda (som ju strider mot gällande lag). Närradiosändaren Radio Islam når endast Stockholmsområdet och antalet lyssnare torde endast vara en bråkdel av den rikstäckande tidningen Expressens läsare. Min bok "Vad är Israel?", utgiven på eget förlag, har förtigits av massmedierna och åtalats av JK. Det är, det inser du säkert, otäckt, nästan kusligt att offentligt bli smädad och därmed personligen förnedrad utan att få försvara sig. Det är som att bli fysiskt slagen medan man är bunden till händer och fötter. På det sättet skall vi inte i Sverige lösa meningsmotsättningar.

 

Med vänliga hälsningar

Ahmed Rami

Box 316, 101 24 Stockholm

  Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.