HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

41

 221

BOKEN SOM AVSLÖJAR SIONISMEN

 

"Radio Islam, ett närradioprogram i Stockholm som blivit omdebatterat i hela landet på grund av påstådd antisemitism, nazism och Gud vet vilka tillmälen som kommit den minst sagt modige utgivaren Ahmed Rami till del, har lyst upp den grå svenska bokmarknaden med en bok som är något av det mest intressanta som utgivits i Sverige inom avdelningen politisk litteratur de senaste åren. Boken, Vad är Israel?, (Kultur Förlag, Box 316,101 24 Stockholm 1) tår aktualitet i ljuset av det folkmord som just nu äger rum i samband med intifadan, det palestinska uppror som på Västbanken med bestialisk och systematisk grymhet höljs i blod av "Mellanösterns enda demokrati".

Ahmed Rami är politisk flykting från Marocko. Han har som doktorand i statskunskap forskat i Palestinakonflikten, sionismen och nasserismen. Radio Islams sändningar startade i mars 1987. Flera gånger anmälda av judiska intressen och dess marionetter för "hets mot folkgrupp" har de dock - intill helt nyligen då man uppenbarligen bestämt sig för att sätta in en avgörande stöt - friats med en förvånansvärt vidsynt justitiekansler som främsta bundsförvant. Ahmed Rami har kunnat fortsätta att informera om konflikten, om fördrivningen av palestinierna från ett land som är deras, ockuperat av det judiska "herrefolket", av Gud och bibeln predestinerat att som herrens förlängda arm behärska och undertrycka en hednisk, barbarisk omvärld. Boken Vad är Israel? återger i stort vad som sänts under Radio Islams första arbetsår och informerar ingående om sionismens historia, det judiska inflytandet i Förenta Staterna, de för staten Israel legitimerande lögnerna och innehåller dessutom fullständiga utskrifter av intervjuer med Per Gahrton och Syster Marianne. Den senare tår för sin medverkan löpa gatlopp i pressen, jagad av den svenska demokratins journalister, aldrig sena att springa ärenden åt mosaiska församlingen och nationalsocialismens numera mycket välmående "offer".

Några stickprov skall vi göra bland det myller av ovedersägliga fakta som boken Vad är Israel? formligen svämmar över av i en fascinerande variant av orientalisk historierevisionism. Ahmed Rami skriver i inledningen om det otillåtna, oanständiga, rentav brottsliga i att ifrågasätta sionismen: vi tår agitera för vilka himlastormande läror vi önskar om vi har rågången till det tabubelagda klar för oss. Det fundamentala och riktiga i sionismen och staten Israel må lämnas ifred.

222

Dessa ting mår bäst av att höljas in i den allsmäktiga propagandan, emanerande från den judiska opinionsmaffia som i häpnadsväckande grad styr nyhetsförmedling och all världens politiska idéer och preferenser. Judarna är det utvalda folket, kritikern en djävul i människoklädnad, en "nazistisk judebödel" som måste oskadliggöras. Hur har, frågar sig Ahmed Rami, Israel kunnat skaffa sig denna position som den heligaste av kor bland världens länder? Sionismen jr svaret. Dess grundpelare enligt den gammaltestamentliga tron är följande:

1. Judarna är Guds utvalda folk.

2. Judarna har rätt till allt land från Nilen till Eufrat - Storisrael. Moshe Dayan har yttrat att Israels gräns är dit Israels armé kan n~

3. Judarna har rätt att döda, fördriva och förslava inom det utlovade landet. I Torah - de fem Moseböckerna - ges himmelsk sanktion för upphävandet av alla moraliska skrupler gentemot andra folk. I Jesaja, 60:onde kapitlet, heter det: "Ty det folk eller rike som ej vill tjäna dig skall förgås; ja, sådana folk skola i grund förgöras."

Sionismens anhängare är ofta okritiska och okunniga, men inser att en närmare analys skulle ge palestinierna rätt och detta vore katastrofalt för Israel. Ett indraget bistånd från USA medför ovillkorligen ekonomisk bankrutt, Israel sjunker med sin överdimensionerade krigsmakt likt Atlantis i havet. Därför är sionismen nödvändig. Därför måste dess belackare dränkas i en flodvåg av propaganda. Den är en världsomspännande ideologi som gör anspråk på judars lojalitet i alla länder. Den är kolonialistisk och imperialistisk då den trängt undan Palestinas ursprungliga invånare. Dess grepp om film- och TV-bolagen kan lätt konstateras - antalet produktioner, sentimentala och gråtmilda, med marterade judar i huvudroll efter huvudroll, är oräkneliga. Sionismen är en maffia eller ett frimureri vars primära syfte är att lära sitt folk att dess främsta lojalitet alltid är Israel. Det finns en uppsjö av föraktfulla uttalanden av sionistledare om palestinier, araber och muslimer. T ex har en inflytelserik israelisk tidning skrivit: "Islam är fienden till all fruktbar tanke, alla verkliga initiativ och alla produktiva idéer. Islam har inte åstadkommit något gott i det förflutna, och kommer aldrig heller att göra det i framtiden. Islam representerar mörk reaktion för hundratals miljoner mänskliga varelser."

Det redogörs vidare i boken för hur sionisterna lurade till sig Palestina under falska förespeglingar om ett "nationalhem" istället för en judisk stat; hur sionister organiserade Gulag i Sovjet och för myten om det eviga för-

223

följda judiska folket. Ahmed Rami tecknar en bild av den judiske gu- den Jahve, som från sin grymma tron påbjuder sitt folk att i rasistiskt förakt krossa sina motståndare.

Ett omfattande kapitel ägnas den judiska lobbyn i USA. Den dirigerar USA:s politik i Mellanöstern, styr genom det för lobbyn förmånliga elektorssystemet valet av presidenter, biter med hjälp av sina män och kvinnor sig fast i varje del av den amerikanska förvaltningen och politiken. Jimmy Carter lär t ex ha varit helt snärjd i lobbyns garn utan minsta manöverutrymme i sin utrikespolitik. Lobbyn har grepp om arbetarnas såväl som om arbetsgivarnas organisationer, med sitt stora kontaktnät - 55000 medarbetare. 1987 händer f'a saker i USA och världen som inte kommer dess agenter till del. En svacka i inflytandet förekom endast under Eisenhower, hjälten från kriget som tvingade Israel till reträtt vid Suezkrisen - presidenten hotade att dra in all hjälp vilket fick effekt.

Vidare kartläggs Waldheimaffären och Ahmed Rami påpekar att kampanjen inte främst var avsedd att skada den kandiderande f d generalsekreteraren - man kände sedan gammalt till hans förflutna - den skulle istället skada Österrike. Landets Mellanösternpolitik hade länge upplevts som alltför arabvänlig, nu gavs man chansen att utmåla österrikarna som en samling obotliga gamla nazister. För mycket sagt att man lyckades...

Slutligen sammanställer Ahmed Rami det i boken framlagda materialet i vad han kallar "Bluffens sju pelare". De är följande:

1. Judarna har historisk rätt till Palestina

2 Alla judar är ett folk

3. Judarna har gudomlig rätt till Palestina

4 Israel är det enda trygga värnet mot antisemitismen

5. Israel är en demokrati

6. Israels arbetarparti är fredligt och fridsamt, alltid berett till dialog

7. Sionisterna accepterar judarnas lojalitet till de stater där de är medborgare utanför Israel.

Avslutningsvis: Ahmed Rami smular sönder argumenten i en övertygande framställning. Köp boken och stöd den sanningens röst som kommer frän Radio Islam. Snart kan den ha tystnat!"

89/04/20

Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.