"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME 


Ahmed Rami rapporterar från Teheran

september 6, 2010
intervjuvad av Mohamed Omar

Ahmed Rami håller tal i Qom

Ahmed Rami håller tal i en moské i Qom

 

 

Radio Islams legendariske grundare Ahmed Rami, som suttit fängslad i Sverige för att ha kritiserat den sionistiska makten, kom i lördags tillbaka från en konferens i Tehran. Rami är svartlistad på alla svenska tidningsredaktioner, men i arabiska och iranska medier är han en flitigt anlitad och uppskattad politisk kommentator.

MO: Vad gjorde du i Tehran?

AR: Jag sitter i styrelsen för en internationell organisation för islamiska radiokanaler. Det kom journalister från Pakistan, arabvärlden, Malaysia och så vidare. Vi hade möte och i samband med det anordnades en koranutställning, som var mycket intressant. Det är viktigt att samla mediearbetare i den islamiska världen för att diskutera strategier. Hur ska den sionistiska desinformationen bemötas? Det finns bara ett sätt som jag ser det: med riktig information. Jag gjorde flera framträdanden under konferensen. I samtliga framhöll jag Palestinafrågans centrala roll, men betonade också att den bara är ett uttryck för den större judefrågan. Mina förslag fick bra respons. Jag var också i staden Qom där jag höll föredrag i en moské.

Jag måste berätta om en händelse av stor vikt. Ni som följer nyheterna har kanske hört talas om Ayatollah Makarem-Shirazis uttalande om den så kallade ”Förintelsen”. Jag var närvarande när han gjorde detta uttalande. Det var ett stort framsteg för revisionismen. Makarem-Shirazi är en marja’a, det vill säga han är en referens, en auktoritet för shiamuslimer. Han är en toppledare. Det innebär att vad han säger tas på oerhört stort allvar. Jag ser detta som ännu en avgörande öppning för revisionismen i den muslimska världen. Presidenten Ahamdinejad har gjort stora insatser, som nu bär frukt. En milstolpe i revisionismens historia var ju konferensen i Tehran 2006.

MO: Vad sade han?

AR: Ayatollah Makarem-Shirazi sade vad varje klok människa i Europa skulle säga, om han eller hon bara fick, nämligen att den så kallade ”Förintelsen” är en modern form av vidskepelse. Den saknar vetenskaplig grund. När repressionen släpper, kommer sanningen att slippa ut.

 

Rami beskådar affisch

Rami inför en affisch som varnar för judiska företag

MO: Kommer shi’iter härmed att bli mer mottagliga för revisionisternas rön?

AR: Ja, självklart. Makarem-Shirazi är någon de ser upp till och har stor vördnad för. Med rätta dessutom. Hans ord väger tungt. Revisionisterna kan nu luta sig mot hans auktoritet.

MO: Vad fick du för intryck av den politiska situationen i Iran?

AR: Iran leder idag den fria världens motstånd mot sionismen. Alla fria folk, inte bara muslimer, borde ge sitt stöd till den islamiska republiken. Den representerar den fria världen. Varje framgång för Iran är en framgång för friheten, varje bakslag är ett bakslag för friheten.

Det finns element i Iran som försöker undergräva det islamiska systemet och den antisionistiska hållningen, och de får stöd från USA och Israel. Jag betraktar inte dessa element som en ”opposition” eftersom de är kontrollerade av utländska, fientliga intressen. Denna ”opposition” är inte mot regeringen i Iran, den är mot Iran.

De goda krafterna, antisionisterna, leds av Seyyed Ali Khamenei. Han är en garant för revolutionens värderingar. Till sitt förfogande har han revolutionsgardet och frikårerna, som kallas ”basij”. Han har en stabil maktbas. Majoriteten av iranierna har sunda, islamiska värderingar. De pro-västliga grupperna är få, dekadenta, och saknar folkligt stöd. De är främmande bakterier.

Rami med kollegor

Rami med kollegor

Jag är optimistisk. Revolutionen kommer att hålla stånd. Det finns en mycket bra sak i Iran, och det är velayat-e-faqih, som betyder ”den högste ledarens väktarskap”, som ger den högste ledaren, Imam Ali Khamenei, befogenheter att styra landet i rätt riktning och skydda det mot subversion. Med hjälp av detta system kan man bevara revolutionen. Man får inte ta något steg bakåt.

MO: I fredags högtidlighåll världen Qudsdagen. Deltog du i demonstrationerna?

AR: Ja, förstås. Det var fantastiskt! Att se så många människor ute på gatorna och protestera mot den judiska staten gjorde mig ännu mer optimistisk. Det var inspirerande. Miljoner, miljoner, människor visar både sin opposition mot sionismen och sin anslutning till islamismen. Qudsdagen initierades av Imam Khomeini 1979 och har sedan dess spridit sig till hela världen. I lördags, samma dag som jag kom hem, var jag med och demonstrerade i Stockholm. Vi stod utanför Israels ambassad. Jag såg israeliska vakter kring ambassaden. De hade pistoler.

MO: Pistoler?

AR: Ja, de kan göra vad de vill. Sionisterna står ovanför lagen i Sverige. Deras ambassad är en mer imponerande byggnad än Regeringskansliet. Och den har mer makt. 

Övriga intervjuer med Ahmed Rami:

Koranen stöder motståndet

Islamism och nasserism

Sverige och svenskarna

Möten i Kairo 2011

Om araber och arabism


 


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk