"Alla stora sanningar börjar som kätterier."
- GB Shaw

HOME


STORT AVSLÖJANDE:

Daniel Tarschys får guldjobb p.g.a. sin judiskhet!


Nu är det äntligen avslöjat! De som tidigare trodde att kompetens kunde ha något att göra med Daniel Tarschys utnämning till Generalsekreterare för Europarådet kan nu se sina förhoppningar förintade! Nu har det gått så långt att inte ens DN kan blunda. I tidningen från 7/8-1994 kunde man läsa:
"Själv verkar han lätt besvärad att påminnas om sitt halvjudiska påbrå och betecknar sig snabbt som ateist och okonfessionell. Men trettiotvå länders representanter var kanske inte helt likgiltiga för symbolvärdet i att välja någon med denna bakgrund till chef för Europarådet och dess tolv hundra anställda."

"Ateist"? "Okonfessionell"? Vi förundras. Varför medverkade då denne Daniel Tarschys häromåret i tidningen Judisk Krönika under rubriken "Mitt judiska Sverige"? Att symbolvärdet är stort kan vi nog ändock hålla med om.

DN skriver vidare i artikeln att "den språkkunnige Tarschys sägs ofta ha använts som torped av svenska regeringen när det gällt att bygga upp relationerna till de nya ryska makthavarna". Vad ska denne judiske torped torpedera härnäst? Vi vet vem vi ska komma ihåg när Europas kanoner än en gång riktas mot arabvärlden.För att läsa andra artiklar från Radio Islams tidning


Tillbaks till svenska huvudsidan

Till Radio Islams sidor på andra språk