You are what you know and what you do with what you know- Freedom of Speech - Use it or lose it!

No hate. No violence
Races? Only one Human race
United We Stand, Divided We Fall

Allahuakbar

Bismillah

--Know Your enemy!
--No time to waste. Act now!
Tomorrow it will be too late
This Site (Email) is owned by a group of freedom fighters from different countries in support of Ahmed Rami's struggle.
RADIO ISLAM

Välkommen till Radio Islam - Sveriges enda sant anti-rasistiska hemsida - då den tar ställning mot alla former av rasism, inklusive den judiska rasismen och judarnas ockupation av Palestina.
Den mest utövade formen av rasism och apartheid idag är sionismen, judendomens förlängda arm. Den judiska rasismen är riktad - inte enbart mot palestinierna - men mot oss alla icke-judar, "goyim" som de kallar oss.
Sionismens förespråkare besitter toppmaktpositioner inom västvärldens massmedia, finanskretsar, och politiska etablissemang. Ett inflytande som används för att säkra det internationella socialfallet Israels fortsatta existens som ockupationsmakt.

Israels Nätverk i Sverige
det omtalade verket som avslöjar namnen på Israelmaffian
och deras positioner i Sveriges maktcentra

Innehållsöversikt:

Introduktion

Palestina - Israel

Judisk makt i Sverige

Islam

Judisk terror

Judiskt massmediainflytande

Judendomen

Roger Garaudy

Radio Islams böcker

Intervjuer

Israel Shahak

Radio Islams tidning

Judisk makt i USA

Revisionism

Sions Vises Protokoll

Blandat

Principfrågor

Jan Bergman Arkivet

Debatt

Citatsamling

Sions krig mot Irak

Fotoalbum

Uppslagsverk

Ljudarkiv - ljudfiler

Karikatyrer

FAQ - Frågor, svar

Nyheter på svenska

Marrocko
Ahmed Rami
 


Några valda ämnen:

  
Israels Nätverk i Sverige

Sverigedemokraterna - i Israels sold    

 
Radio Islam TV

 
Ahmed Rami on Facebook

Islam
Upprop
Vad är Israel?
Judarnas växande makt i Sverige
"Journalister" eller terrorister?
Varför är judarna hatade?
Vad Radio Islam
anser
Lumphandlaren
"Bonniers"
Varför dömdes
Ahmed Rami?
Hat som
"religion"
Fån bluff
till Fakta
Radio Islams
Uppslagsverk
Demaskerad
Judendomen
Ahmed Ramis
böcker
Istället för sagor:
Fakta
Vad är
Revisionism?
Från ghetton till
Riddarhuset
Wiesel:
Falskt vittne

Andra språk
| French | English | Deutsch | Russian | Spanish | Italian | Portugues | Arabic | Suomi | Norsk | Danish | Roman | Hungarian | Indonesian |
Senaste nytt
| Svenska | English | French | German | Portugues |
|
Arabic | Russian | Italian | Spanish | Suomi | Danish |

Externa Länkar 

 

 Introduktion - om Radio Islam"Det pågår en diskussion om Palestinafrågan i Radio Islam och sådant måste vi kunna ta. Frågor av det här slaget bör inte sopas under mattan, det är det farligaste av allt."

- Justitiekansler Hans Stark, SvD, 27/1, 1988.

Judinnan Lena Posner-Körösi - ordförande i Judiska Centralrådet - som i media alltid spelar upprörd över att de svenska judarna kopplas till stöd för apartheidstaten Israel. Här avslöjande som huvudtalare på årsmötet för Samfundet Sverige-Israel 2009 - med den Davidsstjärneprydda israeliska statsfanan vajande i bakgrunden. Israelstöd in flagrante!
(Klicka på bilden för att förstora)


Den israeliska ambassadören i Sverige, Isaac Bachman, som hedersgäst i Stockholms Stora Synagoga där Israels UD-tjänsteman för de där samlade svenska judarna från podiet leder en bön för staten Israel! En bön på hebreiska där ambassadör Bachman tillsammans med den samlade judiska församlingen ber: "Välsigna staten Israel, skydda henne [...]".

Överrabbinen David Lazar introducerade dessförinnan Bachman med de ömma orden: "I'd like to invite his Honour the Israeli ambassador to Sweden, to say the prayer for the State of Israel."
Under samma cermemoni ledde rabbin Lazar också en bön för "our own brothers and sisters in the land of Israel, the State of Israel".
Från SVT:s sändning 20 oktober 2012 från den judiska Stora Synagogan i Stockholm i samband med den judiska lövhyddohögtiden, Sukkot.

 Islam

 Principfrågor

 FAQ - Korta frågor och svar

 Judendom - judisk rasism


Gamla Testamentet (GT) och Talmud utgör judendomens grundläggande fundament och innehåller de principer efter vilka dagens judar lever efter. Följande dokument uppmärksammar det hat och den rasism som genomsyrar dessa skrifter.

"Israel, i egenskap av judisk stat, utgör inte bara ett hot mot sig själv och sina invånare, utan mot alla folk och stater i och bortom Mellanöstern."

- Prof. Israel Shahak, jude och grundare av Förbundet för Mänskliga Rättigheter i Israel, i sin bok "Jewish History, Jewish Religion".


Jackie Jakubowski
- en hal och fräck Israelaktivist
  • Chefredaktör för Judisk Krönika.
  • Utnämnd till "Årets journalist" av Sveriges Tidskrifter år 2000.
  • Har en tvillingsyster verksam som officer i den israeliska armén. Jackie avslöjar i sin bok "Judiska prövningar och omprövningar" (Brombergs, 1992, sid. 6), att "min tvillingsyster är officer i den israeliska armén". Se också vår kopia på artikeln om Jackie, "Porträtt av en Israelvän", från Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.3-1991.
  • Professionell Israelpropagandist. Judisk Krönika, nr.2-1979, berättar om ett möte mellan "ett tiotal professionella judiska PR-män från åtta europeiska länder", ett möte som hölls i Köpenhamn 1979 för att diskutera "hur Israel framställs i massmedia i Europa" och där en av representanterna från Sverige var Jackie Jakubowski.
  • Har varit informationssekreterare för den proisraeliska propagandaorganisationen Solidaritetskommittén för Israel. I den sionistiska tidskriften Menorah, nr. 4-1988, berättas att Jackie Jakubowski där var "informationssekreterare".
  • Har i solidaritet med Israel träffat Israels blodsbesudlade premiärminister Yitzhak Shamir, mannen bakom mordet på svenske FN-medlaren Folke Bernadotte - se särskild artikel.
  • Med ärkesionisten Jakubowski som chef ses i redaktionen på Judisk Krönika inflytelserika mediaaktörer som Peter Wolodarski, chefredaktör för Dagens Nyheter, Margit Silberstein, politisk journalist på SVT (syster till Svenska Kommittén mot Antisemitisms Willy Silberstein), Peter Luthersson, f.d. kulturchef på SvD, och Arne Lapidus, Mellanösternkorrespondent på Expressen, Nina Solomin, kulturredaktör på sossetidningen Vi.

 Judisk makt i Sverige

"Som en intressant parentes kan tilläggas att under en period på I870-talet tillhörde 20% av Göteborgs stadsfullmäktige stadens mosaiska församling."
- Jackie Jakubowski skryter om judiskt politiskt inflytande i Sverige i Judisk Krönika, nr.1-1989.


Judarna i Sverige är intimt förknippade med den judiska ockupationsstaten Israel, detta vet de alla. Men i den offentliga debatten, för icke-judarna, spelar de upprörda varje gång sambandet kommer på tal, "antisemitism" ropar de då.
Exempelvis kan man avslöjande läsa om de svenska judarnas förhållande till Israel i Församlingskalendern 1994-1995 för Stockholms Judiska Församling, publicerad i den judiske forskaren David Fischers doktorsavhandling "Judiskt liv - En undersökning bland medlemmar i Stockholms Judiska Församling" (Megilla Förlaget, Uppsala, 1996, sid. 49):

"Judiska Församlingen i Stockholm är ett samfund för judar [...] Församlingen skall värna om förbundenheten med det judiska folket och staten Israel samt ta till vara judiska intressen i samhället."

Här ser man en direkt koppling till staten Israel som t.o.m. finns inskrivet i Församlingskalendern för den största och mest inflytelserika judiska församlingen i Sverige, att "värna om förbundenheten" till Israel. Av denna anledning är det legitimt - som antirasist och Israelkritiker - att känna till och kritisera de judiska maktstrukturerna i Sverige.


"Det är ingen nyhet att de svenska judarna genom många olika kanaler bedriver ett lobbyarbete för Israels sak."

"Vi måste kämpa för och försvara Israel med alla de medel som står till vårt förfogande."

- Willy Salomon, vice ordförande i Stockholms Judiska Församling, i tidskriften Judisk Krönika, nr.4-5/1988, sid. 36 och 37.
"Israel behöver all PR man kan få. Det gäller att ta vara på de chanser som bjuds."

- Den sionistiske juden Willy Silberstein i en artikel i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah (den sjuarmade ljusstaken), nr.3-1978.

Viktigt: Willy Silberstein, tidigare Menorah-medarbetare, blev senare utrikeschef på Sveriges Radios Eko-nyheter. Han har sedermera fortsatt sin kamp för Israel som ordförande för Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA).
Willys judiska syster Margit Silberstein, politisk reporter på SVT, har också varit inrikeschef på Sveriges Radio.
Willys son Benjamin Katzeff Silberstein, är sedan 2012 opinionsbildande skribent på Svenska Dagbladets ledarsida. 

Bilden bredvid från den sionistiska tidskriften Menorah, nr.4-2002, där man avlöjande talar om hur sionistorganisationen Jewish Agency "binder ihop världens judiska församlingar och judiska organisationer med Israel som nav".

Kopplingen judendom-sionism är här öppet manifesterad!

 

 Judisk makt i USA


Radio Islam anklagas ständigt av Israels propagandister för "antisemitism" och "konspirationsteorier" när vi talar om judisk makt i USA. Men den judiska förläggarfamiljen Bonniers eget lexikon, "Bonniers Världshistoria", Albert Bonniers Förlag, 2003, sid. 471, talar om denna judiska makt som ett faktum:

"Judarna i USA
[...] De amerikanska judarna spelar stor politisk roll i valen. [...]
I stora delstater som New York, Kalifornien och Florida är det svårt för en kandidat att bli vald utan deras stöd.
Judarna har också landets starkaste lobbyorganisationer. De omsätter årligen flera hundra miljoner dollar, som används till propaganda för Israels politik och stöd till de politiker som beviljar medel till Israel."

 

 Judiskt massmedia inflytande


"Nu jävlar grabbar ska vi redigera proisraeliskt."
- En av Bonniers redaktionschefer till sina anställda på Expressen
under 6-dagars kriget 1967 (se artikel i "Scoop", nr.4-1996).

Judiskt inflytande över våra medier utnyttjas för att sprida den judiska apartheidstaten Israels propaganda. De stora mediaktörerna Bonniers (DN, Expressen, Sydsvenskan, TV4, etc) Hjörne (GP, Hallandsposten, Stampen, etc) och VLT-koncernen samarbetar öppet med Förenade Israelinsamlingen. Och när Bonniers tog över TV4 använde de sig av den judiske finansmannen Robert Weil (Proventus) att agera bulvan för sitt uppköp... en man "vars engagemang i Israel [...] är stort" (se citatet nedan).

 

Tunga Bonnier-namn skänker pengar till apartheidstaten och ockupationsmakten Israel. Tackannonsen ovan är publicerad i Förenade Israelinsamlingens tidskrift Menorah, nr.1-2001, sid. 23. 

Och samarbetet Bonnier-Israel fortsättter. Menorah, nr.1-2007, rapporterade:

"Drygt 90 Israelvänner samlades i familjen Bonniers nya Konsthall under temat "Nya broar Sverige - Israel" den 19 februari. [...] Vintern beslöt sig för att återerövra Stockholm den kväll då Förenade Israelinsamlingen hade bjudit in till samtal kring brobyggande mellan Sverige och Israel. Snöflingorna föll allt tyngre utanför familjen Bonniers relativt nya Konsthall på Torsgatan i Stockholm. [...] Att vara en brobyggare. Men vad är då en brobyggare och hur kan han eller hon se ut? Kvällens samtal var tänkt att resonera kring dessa frågor. För Jeanette Bonnier, upphovsman till Konsthallen, har det kulturella engagemanget fallit sig naturligt då familjen alltid varit omgärdad av författare och konstnärer. [...] Näste samtalspartner var Robert Weil vars engagemang i Israel och israelisk konst är stort."

 

 Judisk terrorism


Sionisterna driver ett terrorkrig mot sina politiska motståndare. I denna terrorism används judiska organisationer som Mossad, Anti-Defamation League (ADL), Betar-Tagar, Jewish Defense League (JDL): 

 Palestina - Israel


"Varför skulle araberna gå med på fred? Om jag vore arab-ledare skulle jag aldrig träffa några överenskommelser med Israel. Det är naturligt: vi har stulit deras land. Visst lovade Gud oss det - men vad betyder det för dem? Vår Gud är inte deras. Vi härstammar från det gamla Israel, det är sant, men för över två tusen år sedan - och vad betyder det för dem? Det har funnits antisemitism, nazister, Hitler, Auschwitz - men var det deras fel? De ser bara en sak: vi har kommit hit och stulit deras land. Varför skulle de acceptera det?"

- David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister, i Nahum Goldmanns bok "Den Judiska Paradoxen", 278, Tidens Förlag, s. 112 .

 Sions krig mot Irak


Här har vi samlat ett antal dokument om hur Israellobbyn i USA och andra västerländska länder, utnyttjar sitt inflytande för att krossa arablandet Irak - ett land som motsatt sig världssionismens planer för Mellanöstern. Ett utrotningskrig riktat mot ett helt folk - med först krig (1991), efterföljande utsvältning och sedan invasion och ockupation (fr.o.m. 2003). Ett sionistiskt krig där antalet dödade irakiska barn - av svält och direkt krig - redan överstiger det antal judiska barn man påstod att tyskarna mördade under "förintelsen". Men om detta "må man inte berätta"...

   Revisionism


Israelmaffian i Sverige vill lagstifta så att den judiska versionen av vad som hände under andra världskriget blir ett tabu som inte får ifrågasättas. Revisionismen är den historieskola som just vågar utmana och ifågasätta dessa dogmer!

 Sions Vises Protokoll


I hundra år har judarna fördömt dessa protokoll utan att någonsin citera vad som står i dem. Radio Islam ger er en unik möjlighet att själva läsa och bedöma dessa texter. Skrivna för 100 år sedan, ger de en skrämmande beskrivning av dagens politiska realiteter.

 Radio Islams böcker


Det skrivna ordet utgör alltid en stomme i kampen mot okunskap och lögner. På Kultur Förlag har tiotusentals exemplar av Radio Islams böcker tryckts och distribuerats. Dessa böcker har väckt stor debatt, några av dem har till och med åtalats. Nu finns innehållet i dessa verk tillgängliga för on-line-läsning. Här finns också andra böcker upplagda som berör liknande frågor. 

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami

Klicka här för
att ladda boken:

ZIP

Israel
-Falsk
Varudek-
laration

Judisk myt
om rasen
Av A. Rami


Klicka här för
att ladda boken
:
ZIP


Arkiv med
Radio Islams böcker

(med innehållsförklaringar)

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami


Klicka här för
att ladda boken
:
ZIPJudisk
häx-
process
i Sverige

Av A. Rami


Klicka här för
att ladda boken:

ZIP
AHMED,
berber-
pojken

Barnbok

Ahmed Rami

Ahmed
berber-
pojken

(Barnbok)
Av A. Rami


Klicka här för
att ladda boken
:
ZIP

Ett liv
för
frihet
Självbiografi
Av A. Rami


Klicka här för
att ladda boken
:
ZIP


Min
väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella

Klicka här för
att ladda boken:

ZIP

  För att 
ladda hem och beställa
Ahmed Ramis böcker

  Andra böcker

 Radio Islams tidning


Radio Islams tidning gavs ut under en två-års period. I det här arkivet har vi samlat de bästa artiklarna. De tar upp ämnen som Louis Farrakhan, olika svenska sionisters göranden, Israels politik, revisionismen, Sigvard Marjasins sionistiska koppling, "Schindlers list", Koscherslakt, etc.

 Radio Islams Uppslagsverk

 Intervjuer


"Låt oss erkänna att vi judar utgör en särskild nation som varje jude tillhör, oavsett i vilket land han lever och vilket medborgarskap han har ... Därför judar, organisera er, organisera er, organisera er ända tills varje jude står upp och kan räknas som en oövervinnerlig makt."

- Louis D. Brandeis: Zionism and the American Jews (Brandeis var medlem av USA:s högsta domstol och ordförande för USA:s sionistorganisation.

 Israel Shahak


Den judiske dissidenten Israel Shahak har länge gäckat Israels propagandister, med sina väldokumenterade skrifter och avslöjanden av den judiska statens ohöljda rasism. I vår samling av hans texter finns också Shahaks banbrytande verk "Judisk historia, judisk religion".

Shahaks uppmärksammade bok "Judisk historia, judisk religion":

 Roger Garaudy


Den franske filosofen, författaren och politikern Roger Garaudy orsakade en politisk storm i Frankrike 1996, när han avslöjade att han helhjärtat stödjer revisionismen. Hans bok "Den israeliska statens grundläggande myter" är hädanefter att räkna som ett standardverk.

 Jan Bergman Arkivet


I det här arkivet finns de mest relevanta dokumenten som berör den sk. "Bergman Affären" som drabbade Uppsala Universitet på 1990-talet, efter att dess professor Jan Bergman vittnat under rättegången mot Ahmed Rami och Radio Islam. Den här affären visar hur den judiska lobbyn systematiskt försöker kväva oppositionella icke-judiska röster, bara Israel-kramare ska ha yttrandefrihet.

Israels senaste våldsorgier, Libanon (2006) och Gaza-remsan (2009), och de avslöjanden som då kom ut om rabbinernas utnyttjande av de judiska religiösa skrifterna för att piska in folkmordstankar i Israels militär, visar att allt det som sades under Bergman-affären om Amalek-mitzvot och liknande - och som sionistlobbyn frenetiskt och lögnaktigt avfärdade som "antisemitiska" fantasifoster - hela tiden var sant och de facto tillämpas av Israel mot dess "fiender".

 Citatsamling

Mer citat, på engelska:

 Debatt


En samling intressanta debattinlägg bl.a. skrivna i Radio Islams Forum. Här kommer Radio Islams läsare och lyssnare till tals.

 Blandat

 Marrocko

 Fotoalbum och Bilder

 

 Ljudarkiv - ljudfiler

 Internationella relationer


Några andra valda ämnen

Medias

U.S. Politics

Revisionism

U.S. Cost

Crime

Judaism

Zionism

Islam

Jewish Power

Massacres

Mossad

Khazars

Iran

Talmud

Protocols

Conspiracy

Rami

England

Iraq

Lebanon

ADL

France

Islamism

Intifada

Morocco

Marx

Luther

Iraq

Maroc

Garaudy

WMD:s

Remer

Faurisson

Farrakhan

Russia

Hitler

Ford

Internet

Turkey

Khamenei

Nasser

Victims

Wiesel

Ben Bella

Shahak

Myrdal

Sindi

Who's Who?

Photos

Caricatures

Videos

Israels Nätverk

Books

This Site

Quotes

Links


 
BREV
(e-mail) till Radio Islams hemsida, 18/1/1999:

På Radio Islams hemsida anges under rubriken "följande judiska företag annonserar regelbundet i Menorah" bl.a. min advokatfirma - advokatfirman Tuveson AB. Jag uppmanar er att omgående ta bort det påståendet. Advokatfirman ägs av mig ensam och jag är inte det minsta judisk. Ingen av mina förfäder är av judisk börd. Jag har inga anställda jurister. Våra två sekreterare är också helsvenska. Jag annonserar mig veterligen inte i Menorah. Har såvitt jag vet inte betalat någon annonsering där. Däremot har jag för många år sedan haft en anställd, som läste någon judisk tidskrift. Jag tror att vederbörande satte in en annons i en judisk tidning strax innan vederbörande slutade. Men det var många år sedan. Om Menorah har annonser med vårt namn, sker det utan min kännedom och utan mitt tillstånd.

Advokat Michael Tuveson

SVAR:
Endast några företag som har annonserat i varje nummer av Menorah
finns med i Ahmed Ramis bok Israels Makt i Sverige. Denna lista kommer snart att uppdateras, kompletteras och aktualiseras med hjälp av de kommande nummer av Menorah.
Webmaster

Our weakness

We must know that our weakness is Israel's strength.The regimes that are in power in our countries are like dead bodies, our "leaders" are politically finished. Instead of stepping down in honor, they cling bitterly to power and try to drag their peoples along into the precipice. In the first place, we must conquer tyranny, decadence and corruption in our own hearts and in our countries! Instead of giving up, we must work seriously to create the economic, political, military and social conditions for the future victory of the Justice.

The future belongs to the forces of Islam. The Hezbullah, Hamas and the Jihad are the Islamic response to the Zionist challenge. Islam began in the 6th century as a cultural, and spiritual movement against the superpowers of that time. The military strength of Islam grew as a consequence of its spiritual strength. Today, capitulating before the Jewish arrogance is not a solution; it is betraying the future generations. If we can not create victory today, we muste not create defeat ourselves. The least We can do is to capitulate without resisting.

Any "solution" violently extorted, any unjust "peace" (capitulation) will be rejected by the future generations. The only real solution of the Palestinian question lies in the return of the Palestinian people to their fatherland.

...Nos voleurs!
Il y a des problèmes extrêmes où nous nous debattons et que nous avons trop tardé à regarder en face. A la différence des pays occidentaux, nos "pays musulmans" ne connaissent que peu de hold-up de banques. C'est que les voleurs d'envergure savent qu'aujourd'hui, dans nos pays, la source d'enrichissement la plus sûre, la plus rapide, la seule à vrai dire, est le pouvoir. À titre d´exemple : le systeme féodal (makhzen) - qui n´a rien à voir avec l´Islam - que Hassan II a pérpétué anachroniquement au Maroc en plein XXe siècle - fait de la corruption généralisée un systhème de gouvernement.

Le régime de Hassan II constitue, pour notre pays, pour notre peuple et pour notre avenir un danger mortel réel.
Face à ce danger et à son défi, il n y a, devant nous, qu´une seule alternative et une seule réponse: une révolution islamique radicale, éclairée, intelligente, tolérante et liberatrce!

En Islam, la liberté est la régle et l´interdit est l´exception.

Il s´impose donc urgence et nécessité vitale de créer un Front Islamique uni pour la Liberation du Maroc.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous!

Ahmed Rami

 Ahmed Rami,
fondateur de RADIO ISLAM

Ahmed Rami, founder of the radio station: RADIO ISLAM  

VARNING!

De på denna hemsida uttryckta åsikterna är förbjudna i de länder, som styrs av judiska totalitära diktaturer. Vi är för yttrandefrihet samt politisk, intellektuell och ideologisk pluralism,och den här hemsidan delar inte nödvändigtvis alla åsikter, som publiceras på den. De uttrycks på sina författares intellektuella ansvar. Denna hemsida har sin förläggningsort i Atlanta. Dess innehåll är avsett för den amerikanska publiken. Vad beträffar det juridiska ansvaret rättar sig servern för den här hemsidan efter de lagar och förordningar, som gäller i USA och staten Georgia. Om gällande lagar i ett annat land är "judiska" och förbjuder vissa här framförda åsikter, ombedes -juridiskt- ifrågavarande lands medborgare att omedelbart avbryta sitt besök på denna för fria länder reserverade hemsida och bege sig någon annanstans eller till andra uttryckssätt som framkallas av diktaturen.

ACT NOW!
Tomorrow it will be too late


Write to Radio Islam
 © No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." ARTICLE 19. The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948,

HOME