Delar av artikel av Jan Kantor, polskfödd jude bosatt i Sverige, publicerad i Judisk Krönika, nr.1-1985, där han skrev under rubriken "En elit bland Sveriges invandrare" skriver om de polska judarna som kom till Sverige i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Valda citat: 


Det har inte varit lät att anpassa sig till de svenska förhållandena. Äldre människor har i regel fått anställning genom AMS som arkivarbetare och gradvis övergått till mer fasta tjänster - från mindre avancerade administrativa arbeten till mer avancerade - allt eftersom kunskaperna i svenska språket ökat. I denna grupp finns ganska många tjänstemän inom statliga verk och kulturinstitutioner. I många fall har dessa personer utfört mycket intressanta dokumenteringsarbeten. Några vetenskapsmän, som börjat sin karriär i Sverige med AMS-arbeten, har senare visat att de har en hög kunskapsnivå. Några är i dag kända specialister inom historia, internationell politik och teaterhistoria. En mängd intressanta vetenskapliga arbeten, böcker och artiklar över humanistiska, pedagogiska och internationella ämnen, skrivna av akademiker från 1968 års polsk- judiska invandrargrupp, har på senare år publicerats.

I gruppen unga och medelålders akademiker ser situationen helt annorlunda ut. Denna grupp fick till att börja med ta upp en ojämn kamp mot sina, i Sverige födda och här utbildade, kollegor. De flesta i den här gruppen har dock snabbt lyckats placera sig på den svenska arbetsmarknaden och till och med slagit ut meriterade svenskar i den hårda kampen om tjänsterna.

Man kan nu, 15 år efter ankomsten till Sverige, notera utmärkta resultat inom vetenskapen. Många avhandlingar har försvarats inom kemi, fysik, matematik, atomforskning och medicin. Många personer har erhållit docenturer vid de svenska universiteten. De polsk-judiska invandrarna har uppnått imponerande resultat inom de tekniska yrkena. På de tekniska högskolorna har flera doktorsavhandlingar skrivits och man bedriver avancerad vetenskaplig forskning. Många av dem som gått ut tekniska högskolor i Sverige arbetar nu på ansvarsfulla poster inom svensk industri.

Ett flertal har också studerat på de humanistiska fakulteterna, men eftersom konkurrensen på arbetsmarknaden inom de humanistiska yrkena är större än inom medicin och teknik, har det visat sig vara svårt att få arbete. Trots detta har ett stort antal polsk-judiska akademiker försvarat doktorsavhandlingar inom sociologi, filosofi och främmande språk, och många av dem arbetar i dag på olika statliga institutioner, vetenskapliga organisationer, bibliotek och universitet.

En del av de unga har etablerat sig som egna företagare inom serviceyrken, mer avancerade konsultfirmor och agenturer.

Ytterligare en del arbetar inom kultur- och massmediasektorn. Här hittar vi skådespelare, regissörer, tidskriftsförläggare, musiker, (bl a pianister av internationell klass), radio- och TV-journalister, lärare.

Invandrarmyndigheternas uppfattning om de judiska invandrarna från 1968-1970 är mycket positiv. Många av dem har fått en yrkesstatus som annars bara är en dröm för invandrare i första generationen. De sakkunniga i invandrarfrågor i Sverige bekräftar att de polska judarna från 1968 års invandring är en elit bland invandrarna i Sverige.

Anpassningen under svåra förhållanden med stora språksvårigheter har gått mycket fort och lett till många intressanta exempel. I den svenska rättsvärlder blev det t ex en sensation när man nyligen utnämnde en 40-årig judisk immigrant från Polen till professor i allmän rättslära vid Lunds Universitet!

Inom bokutgivningsbranschen har Brombergs förlag chockerat mycket äldre förlag med sina framgångar.

Till och med inom den statliga administrationen, som är svårtillgänglig för invandrare och där man kräver särskilda kunskaper och meriter, har vi redan några exempel på polska judar på ansvarsfulla poster. Ovanligt många är representerade inom den medicinska forskningen. Ett tiotal personer har överläkartjänster, och många forskar på de medicinska akademierna i Lund, Stockholm och Göteborg.

De polsk-judiska invandrarna hara visat sig vara en osedvanligt dynamisk grupp. Man har snabbt lyckats bygga upp ett nytt liv i Sverige under oftast svåra förhållanden.

Invandringen till Sverige har också inneburit att den judiska identiteten nu kan hävdas utan risk för förföljelser. Mer än hälften av alla elever i Hillelskolan i Stockholm är barn till polsk-judiska invandrare! För deras framtid var det värt att uppleva en pogrom i Polen 1968.

 

 


Top      Index      Person-index      Home